Ziņas

Uzņēmējdarbība

Saulkrastu novada pašvaldības šī gada budžeta izdevumi pārsniegs ieņēmumus

Saulkrastu novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumi plānoti 8 595 797 eiro, bet izdevumi – 9 409 056 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja Saulkrastu novada domē. Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem plānots segt no 2017.gada budžeta atlikuma, kas bija 813 259 eiro.

Šogad visvairāk finanšu līdzekļus plānots izlietot izglītības nodrošināšanai – 28% no budžeta kopējiem izdevumiem. Otra lielākā budžeta pozīcija ir tautsaimniecība, kurai paredzēti 12,5%. Savukārt kultūrai un sportam paredzēti gandrīz 10% un sociālai jomai – 9% no kopējiem izdevumiem.

2018.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa plānoti 4 774 103 eiro un no nekustamā īpašuma nodokļa – 1 967 389 eiro.

Lielākie izdevumi 2018.gada pašvaldības budžetā paredzēti izglītībai. Kopā ar mērķdotācijām pedagogu algām tie ir 2 661 773 eiro. Pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu, ēku un teritorijas uzturēšanai, ielu apgaismojumam, teritorijas labiekārtošanai paredzēti 1 562 764.00 eiro. Sportam, kultūrai un brīvā laika pavadīšanai plānoti 936 172 eiro. Savukārt iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai – 846 129 eiro.

Līdzīgi kā iepriekš Saulkrastu novada pašvaldība veiks iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Šogad tie būs 771 709 eiro, kas ir 8,2% no pamatbudžeta.