Ziņas

Redzeslokā

Saules paneļi – atbalsts sociālas jomas organizācijām

Nodibinājums “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” ir viena no četrām nevalstiskajām organizācijām, kura saņem “Ziedot.lv” un AS “Latvenergo” projektu konkursa atbalstu ēku energoefektivitātes risinājumam -saules paneļus un to uzstādīšanu.

“Druva” jau rakstījusi, ka Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs uztur “Pansiju Rauna”, kas nodrošina paplašinātus pakalpojumus klientiem ar funkcionāliem traucējumiem. Saules paneļi tiks uzstādīti uz “Pansijas Rauna” jumta, palīdzot nodrošināt energo­efektīvu pansijas darbību un samazinot administratīvos izdevumus, stāsta “Ziedot.lv” komunikācijas vadītāja Ilze Ošāne.
Tādu pašu palīdzību saņems vēl trīs organizācijas. Nodibinājumam “Rožkalni”, sociālterapeitiskai kopienai, kas atrodas Valmieras novadā, kur kopā dzīvo un strādā cilvēki ar īpašām vajadzībām, apstrādājot 30 hektārus zemes, ražo veselīgu pārtiku un veido rokdarbus no dabas materiāliem, atbalsts būs saules paneļu uzstādīšana ciemata saimniecības ēkai – kūtij.

Grašu bērnu ciematā, kas darbojas Madonas novadā, saules paneļus ierīkos dzīvojamai mājai. Grašu bērnu ciemats ir ilgstošas sociālās aprūpes un soci­ālās rehabilitācijas institūcija, kura uzņem un nodrošina bērniem un pusaudžiem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm vai bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi.

Saules paneļus uzstādīs arī Balvu novadā uz Latgales reģi­onālā atbalsta centra “Rasas pērles” ēkas. Centrs sniedz rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem.

Pamatojoties uz “Latvenergo” un “Ziedot.lv” jūnijā noslēgto dāvinājuma līgumu par atbalstu sociālās palīdzības organizācijām energoefektīvu risinājumu ieviešanai, “Ziedot.lv” augusta izskaņā aicināja biedrības un nodibinājumus pieteikties projekta konkursam. Tas norisinājās divās kārtās, tika saņemti 15 projekta pieteikumi.

Otrajai konkursa kārtai pieteikumus izvērtēja ekspertu komisija, kas pieņēma lēmumu finansējumu piešķirt piecām organizācijām, bet dokumentāciju, lai AS “Latvenergo” eksperti varētu izstrādāt saules paneļu piedāvājumu pieteiktajai ēkai, iesniedza četras. Konkursa ekspertu komisijā darbojas Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrības Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”, AS “Latvenergo” un nodibinājuma fonds “Ziedot.lv” pārstāvji.

Saules paneļu sistēmas tiks uzstādītas tuvākajā laikā, ņemot vērā katras nevalstiskās organizācijas iespējas un laika apstākļus.

“Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta saka: “Ļoti novērtējam “Latvenergo” piedāvāto iespēju nevalstisko organizāciju sektoram ieviest zaļo kursu, veicināt videi draudzīgākus energo risinājumus, kā arī samazināt organizāciju siltumenerģijas tiešās izmaksas. Turklāt šī ir unikāla iespēja, kad nevalstisko organizāciju sektoram ir iespēja iegūt investīciju organizācijas nākotnei.”