Ziņas

Sabiedrība

Saule ražo elektronerģiju

Mūsdienīgs risinājums. “Daibe” ir Latvijā pirmais reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs, kurā elektroenerģiju iegūst no saules. “Daibe” attīstības vadītājs Mārtiņš Niklass pārliecināts, ka tā ir iespēja, kā mazināt klimata pārmaiņas. Foto: publicitātes

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO” ekspluatācijā nodevis saules elektrostaciju – paneļu parku.

“Par to domājām divus gadus, meklējām risinājumus, jo ir skaidrs, ka Latvijā vējš, gāze, biomasa vai degviela ir resurss. Saules enerģijas izmantošanas tehnoloģijas pēdējos gados vis­straujāk attīstās un samazinās to izmaksas,” stāsta “Daibe” attīstības vadītājs Mārtiņš Niklass un uzsver, ka, vienreiz investējot paneļu parkā, turpmākos vismaz 25 gadus nav jādomā par kurināmā sagādi. Protams, izmantojot sau­les enerģiju, jārēķinās, ka ziemā tā būs minimāla.

Plānots, ka izveidotais saules enerģijas parks gadu laikā saražos aptuveni 10% no poligona patēriņam nepieciešamās elektroenerģijas.

“Svarīgi, ka elektroenerģijas ražošana no saules nerada CO2 piesārņojumu atmosfērā,” atgādina M.Niklass. Uzstādītā jauda, ko potenciāli var saražot stundā, ir 50 kWh. Plānotā saražotā elektroenerģija gadā sasniedz 247 000 kWh (aptuveni 80 mājsaimniecību patērētā elektroenerģija gadā, ja elektrības patēriņš ir ap 250 kWh/mēnesī).

“Ja domājam par neatkarīgu energoapgādi, saules un vēja izmantošana ir ļoti būtiska. Pa­gaidām neatrisināta ir iegūtās enerģijas uzglabāšana,” bilst M.Niklass un atgādina, ka daudzās Eiropas valstīs saules elektrostacijas uz māju jumtiem nav nekas jauns, arī zemnieku saimniecības novērtējušas, ka tās ir izdevīgas. Arī Latvijā aizvien vairāk uz atjaunotajām sabiedriskajām ēkām redzami saules paneļi. “Daibe” ir pirmais poligons Latvijā, kas izmantos saules enerģiju. Projekta kopējās izmaksas ir 55 000 eiro.

Poligonā arī tiek nodrošināta nepārtraukta biogāzes ieguve, ko iz­manto siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.

“Daibes” teritorijā atrodas dabas un tehnoloģiju parks “URDA”, kas dažādām interesentu grupām piedāvā izziņas ekskursijas, lai palīdzētu izprast, cik un kāda veida atkritumi Ziemeļ­vidzemē tiek radīti un kādiapstrādes procesi ar tiem tiek veikti. Jaunajā mācību gadā stāstījumu par energoresursu ieguvi papildinās iespēja apskatīt saules elektrostaciju, redzēt, kā no saules iegūst elektroenerģiju, pārliecināties, kā tā darbojas, cik kilovatus saražo.