Ziņas

Sabiedrība

Satiekas tautas namā

Satikšanās jubilejā. Ansambļa vadītājs Juris Krūze svētkos saticis ilggadējo nama vadītāju Rūtu Frikmani un mārsnēnieti Antoņinu Bogomazovu, viņiem pārrunājamā netrūkst.Foto: Sarmīte Feldmane

Mārsnēnu tautas nams kā allaž pagasta ļaudīm svarīgos notikumos bija cilvēku pilns. Šajā reizē visi bija sanākuši, lai svinētu šī nama 80.jubileju. Vidējā un vecākā paaudze gan aizvien turas pie tradīcijas – tas ir mūsu kultūras nams. Satiekoties var ļauties atmiņām un priecāties, ko prot jaunā paaudze.

Tautas namā darbojas pieci amatiermākslas kolektīvi – teātris, dāmu deju grupa, sieviešu vokālais ansamblis, līnijdeju grupa, bērnu ansamblis un deju kolektīvs, kā arī klavierspēles pulciņš. Jubilejas koncertā uzstājās visi pašdarbnieki.

“Sieviešu ansamblim būs jau 18 gadi, tik ilgi arī te strādāju. Pirms tam gan šajā namā biju vairākkārt, jo pats strādāju kolhozā,” pastāsta ansambļa vadītājs Juris Krūze.

Bagāts atmiņu klāsts ir Rūtai Frikmanei, viņa Mārsnēnu kultūras namu vadījusi no 1970.gada līdz 1996.gadam. “Ilgus gadus rajonā tas bija teicama kultūras darba nams. Namā bija daudz pašdarbnieku, un pasākumos zāle allaž bija pilna. Lai gan mārsnēnieši bija aktīvi, viņi katrs bija jāuzrunā, jāuzaicina, lai atnāk uz pasākumu. Tas, ka izliktas afišas, nebija nekas. Darbs bija ļoti grūts, laiku neviens neskaitīja. Nevienam tolaik to darbu nenovēlēju, algas bija mazas, bet bija gandarījums par cilvēkiem, kuri te jutās labi. Un šajā namā tā bija vienmēr,” atmiņās kavējas Rūta Frikmane. Mārsnēniete Antoņina Bogomazova pagastā dzīvo 25 gadus, viņa uzsver, ka tautas namā regulāri apmeklē visus pasākumus. “Es taču te dzīvoju, te varu satikt cilvēkus. Nāku uz visiem pasākumiem, nu vienīgi uz diskotēkām ne. Bet kārtīgi izdancoties man patīk. Mums ir tik skaista zāle, prieks te būt,” domās dalās Antoņina un piebilst, ka vien žēl, ka jaunās paaudzes maz. Taču tie, kuri dzīvo Mārsnēnos, aktīvi iesaistās pašdarbībā un apmeklē pasākumus.

Mārsnēniešus svētku reizē sveica Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa. Viņa dāvāja trīs puķu statīvus ar simbolisku nozīmi. Vienā podā aug pipari, otrajā garšvielas, trešajā – ziedi. “Lai būtu svētki, jāiegulda liels un smags darbs. Svētkos ir garšu sajūta, ziedu smarža un klāt vēl kāds pipariņš, bet visam pamatā – smags darbs kā šis metāla statīvs,” vēlot radošu garu un bagātu kultūras dzīvi arī turpmāk, sacīja novada vadītāja. “Druvai” viņa atzina, ka Mārsnēnos vienmēr ir ļoti sirsnīgi pasākumi. Atšķirībā no citiem tautas vai kultūras namiem te jūtama skatītāju un klausītāju attieksme pret tiem, kuri ir uz skatuves. Zāle visu uzmanību velta tiem, kuri uzstājas.

“Gribējām nosvinēt jubileju, atgādināt, ka mūsu tautas namam ir sena vēsture. Ballējām līdz rītam,” pēc svētkiem sacīja tautas nama vadītāja Vita Vilumsone un atzina, ka nama vēsturē vēl daudz pētāma, bet tas jādara, lai paliktu nākamajām paaudzēm.