Ziņas

Sabiedrība

Sarkanais Krusts turpina sniegt palīdzību

Foto: LETA

Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) 20. novembrī atzīmē dibināšanas dienu. Latvijas Sarkanais Krusts ir viena no lielākajām sociālo palīdzību sniedzošajām labdarības organizācijām. LSK reģionālās komitejas darbojas visā Latvijā, arī Cēsu reģionā.Iveta Rozentāle

Cēsu komitejā ir 14 nodaļas, pavisam nesen izveidota arī Jaunatnes nodaļa. Komitejas izpilddirektore Marina Orlova uzsver, ka, neskatoties uz pandēmiju, arī Cēsu komitejas darbs netika pārtraukts nevienu mirkli: “Visus savus pienākumus, darbus un uzdevumus veicām tāpat kā līdz šim, tikai piemērojoties epidemioloģiskajai situācijai un prasībām, piemēram, vasaras nometni rīkojām 20 bērniem, jo lielāku skaitu nedrīkstēja pulcēt.”

Šogad tāpat kā līdz šim tiek īstenota Eiropas atbalsta fonda pārtikas programma, 15 paku dalīšanas vietās regulāri tiek izsniegtas pārtikas pakas. Tieši tāpat bez pārtraukuma divas reizes nedēļā strādā Veselības istaba, kur var izmērīt šobrīd tik aktuālo skābekļa līmeni organismā: “Cilvēkiem ir svarīgi, ka viņi var apmeklēt speciālistu, var pārliecināties par savu veselības stāvokli, redzam, ka cilvēkiem šāda iespēja ir svarīga arī pandēmijas laikā, kad pie ārsta ir grūtāk tikt,” vērtē Marina Orlova. Viņa arī piebilst, ka tāpat kā katru gadu divas reizes gadā Pasaules tuberkulozes dienā, kā arī Pasaules sirds dienā noris akcija, kad cukura un holesterīna līmeni asinīs var noteikt bez maksas. Šogad iespēju izmantoja 68 novada iedzīvotāji.

Tāpat LSK Cēsu komiteja regulāri četras reizes gadā rīko Donoru dienu,  un vienmēr vērojama liela atsaucība, katru reizi asinis vēlas nodot ap 100 ziedotājiem. Marina Orlova teic, ka pandēmijas laikā cilvēki vēlas vēl vairāk palīdzēt, saprotot, ka ikviens donors ir svarīgs, lai glābtu cita dzīvību: “Vienmēr saņemam no Valsts asinsdonoru centra pozitīvus vārdus par lielo atsaucību mūsu novadā. Lielākā daļa donoru asinis nodod atkārtoti un regulāri, tāpēc zina, kad būs nākamā iespēja to darīt. Tagad tā būs decembrī.”

Cēsu komitejā darbojas arī Ziedojumu nodaļa, kur cilvēki var saņemt drēbes, apavus, tāpat darbojas palīglīdzekļu noma. Marina Orlova skaidro: “Tā kā nomas maksa ir neliela, pieprasījums pēc palīglīdzekļiem ir visu laiku.”

Jau trešo gadu LSK Cēsu komiteja īsteno sociālo projektu “Tu arī esi daļa no mums”, kurā Sarkanā Krusta darbinieki apmeklē vientuļos seniorus, kuriem ir pārvietošanās grūtības, tāpēc viņi lielāko daļu vai visu savu laiku pavada mājās. M.Orlova uzsver: “Redzam, ka gadu no gada kļūst svarīgāk apciemot šos cilvēkus. Daļa aiziet mūžībā, bet sociālais dienests sniedz informāciju par citiem senioriem, pie kuriem varam doties. Redzam, ka mūs vienmēr ļoti gaida. Tagad, līdz ar ierobežojumiem, cilvēki dzīvo vēl noslēgtāk. Un tomēr ikvienam gribas parunāties, pastāstīt, kā klājas, tāpat izjust svētkus. Tāpēc mēs sveicam kā Līgo svētkos, tā Ziemassvētkos. Svētku kartītes gatavo arī jaunieši no Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, apciemojot seniorus, redzu, ka daudzi  tās  saglabā.”

Cēsu komiteja bija viena no sešām, kas šogad īstenoja Latvijas Sarkanā Krusta sociālo projektu “Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”. Marina Orlova ir gandarīta, ka iesaistījās cilvēki ne tikai no Cēsīm, bet arī Dzērbenes, Amatas, Raunas, Stalbes, notika dažādi pasākumi – sveikšana svētkos, talka, ģimenes dienas pasākums, pasākums mežā, konservēšanas iemaņu uzlabošana -, gūstot arī praktiskas zināšanas, kas noder ikdienā.

Savukārt rudenī skolās Sarkanā Krusta biedri apmācīja gan skolēnus, gan skolotājus pirmās palīdzības sniegšanā. Ik gadu notiek arī pirmās palīdzības sacensības, tomēr šogad, tāpat kā pērn, ierobežojumu dēļ tās nerīkoja. Toties Sarkanā Krusta darbinieki piedalījās sarunu festivālā “Lampa”, lai līdz ar Neatliekamās  medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, ja nepieciešams, sniegtu pirmo palīdzību.

Vērtējot aizvadīto gadu, M.Orlova teic: “Ir svarīgi, ka, neskatoties uz pandēmiju, turpinām sniegt palīdzību, jo mūsu pamat­uzdevums ir palīdzēt un mūsu palīdzība šajā laikā ir vēl vairāk nepieciešama. Man ir gandarījums, ka cilvēki, kas darbojas Sarkanajā Krustā, to dara jau ilgstoši, es pati esmu šajā organizācijā 20 gadus, un lielākā daļa Cēsu komitejas nodaļu vadītāju arī darbojas visu šo laiku. Jau tik ilgi esam viena komanda, esam draudzīgi, ļoti labi saprotam cits citu, jūtams, ka skatāmies visi vienā virzienā, kas ir ļoti nepieciešams, lai visas ieceres varētu īstenot. Šo darbu var darīt tikai no sirds vai nedarīt vispār. Jaunieši ienāk ar savu enerģiju, dzīvesprieku, vienmēr jaunām idejām, sirsnību, atklātību. Un fantastiski, ka kopā var darboties dažādas paaudzes, no tā iegūst visi. Latvijas Sarkanajam Krustam šogad ir 103 gadi, ar to apsveicu visus biedrus, atbalstītājus, donorus un sadarbības partnerus! Jo labais darbs, ko mēs katrs izdarām, ir ļoti nozīmīgs. Vienmēr esmu teikusi – palīdzot citiem, tu palīdzi pats sev kļūt labākam, iegūsti dzīvei lielāku jēgu. Mēs strādājam, neskatoties uz pandēmiju, redzam, ka cilvēkiem šis laiks ir grūtāks, viņi vairāk satraucas par veselību, bieži novēl: “Lai Dievs tevi sargā!” Neskatoties uz grūtībām, cilvēki saglabājuši labestību, ir    sirsnīgi un atsaucīgi. Gan es eju pie cilvēkiem ar smaidu, gan šos smaidus saņemu. Reizēm sarunās paiet stundas, jo cilvēki vēlas parunāties, dalās dzīves stāstos. Redzam mūsu darba jēgu un nozīmi.”