Ziņas

Sabiedrība

Sarkanais Krusts iepriecina seniorus klātienē

GAIDA. Seniori ļoti gaida tikšanos ar Sarkanā Krusta darbiniekiem arī svētku reizē. Tā kā Ausma Treija ir ratiņkrēslā un no dzīvokļa iziet nevar, viņa ir priecīga par ciemiņiem.Foto: Iveta Rozentāle

Ievērojot nepieciešamos drošības pasākums, Sarkanā Krusta Cēsu komitejas izpilddirektore Marina Orlova pirms Ziemassvētkiem sveica vairākus seniorus, kuri ir vientuļi un ar kustību traucējumiem.

Sarkanais Krusts projektā “Tu arī esi daļa no mums” svētku reizēs – Jāņos un Ziemassvētkos – sveikt vecļaudis ierasti ierodas kopā ar organizācijas jauniešiem, kuri sniedz priekšnesumus. Šoreiz sveikt seniorus Marina Orlova devās viena, dāvanā bija gan Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem jauniešu gatavotās svētku kartītes, gan organizācijas īpaši sarūpētas dāvaniņas, tai skaitā Sarkanā Krusta izdotā veselības gadagrāmata nākamajam gadam, kas senioriem ļoti patīk, tāpat arī saldumi. M.Orlova: “Cilvēki ļoti gaida šīs tikšanās, priecājas parunāties. Uz svētkiem seniori vienmēr sapošas, pat ir iemācījušies ļoti skaistus dzejolīšus. Regulāri tiekoties, esam cits citam ļoti pieķērušies. Esmu aizkustināta, ka seniori, mūs satiekot, teic, ka mīl mūs un ka esam kā eņģelīši. Jūtam, cik daudz viņiem nozīmējam.”

M.Orlova Sarkanā Krusta dāvanu aiznesa arī 87 gadus vecajai cēsniecei Ausmai Treijai. “Četr­pa­dsmit gadus esmu ratiņkrēslā, ar tiem pa durvīm ārā netieku, tāpēc ļoti priecājos, kad kāds ienāk pie manis, apciemo. Ciemiņi gan ir reti, bet tā ir ļoti īpaša un laba sajūta, varu parunāties.” Seniore pastāsta, ka viņas vīrs jau 30 gadu citā saulē, ir viena, bet nodzīvots raibs un grūts mūžs, jo bērnu triekas dēļ dzīve aizvadīta uz kruķiem. Slimība agrāk gan nav liegusi iespēju braukt ar mašīnu, kas Ausmai ļoti paticis. Tā kā sirmā kundze jaunībā nav vēlējusies, lai viņas slimības dēļ vecākiem jāuzņemas papildu rūpes, 20 gadu vecumā uzsākusi patstāvīgu dzīvi: “Gribēju būt veselāka, ārstēju kājas, bet tomēr kruķi vienmēr bijuši vajadzīgi. Lai cik traki laiki tad bija, kad neko nevarēja dabūt, un lai arī visu mūžu esmu mocījusies ar sarežģījumiem un grūtībām, tas man devis labu rūdījumu, turpinu dzīvot un labprāt vēl kādu laiku padzīvotu.” Viņa arī secina: “Esmu dulla bijusi, bet tādam jābūt, lai izdzīvotu.”

Daudzus gadus Ausma Treija nostrādājusi par šuvēju, šuvusi vīriešu uzvalkus, tagad šūšana vairs nepatīk, toties ļoti patīk adīt cimdus un zeķes, ko labprāt dāvina. Bet, vērtējot, kā jūtas šobrīd, teic: “Tāpat kā visi – gaidu, kas būs rīt.”

Otro gadu Sarkanais Krusts, īstenojot projektu “Tu arī esi daļa no mums”, reizi mēnesī apmeklē Cēsu novada vientuļos seniorus, kuriem ir pārvietošanās grūtības. Savu reizi pie senioriem dodas arī medicīnas māsa, cilvēkam tiek izmērīts arī asinsspiediens, māsiņa var atbildēt uz jautājumiem par veselību, kā arī divas reizes gadā pārbaudīt cukura un holesterīna līmeni.