Ziņas

Sabiedrība

Sargāsim Pils parka nogāzes

“Tikai šovasar beidzām šīs nogāzes nostiprināšanu, ieklājām ģeotekstīliju, iesējām zāli, iestādījām krūmus. Bet, ja tur pāri brauc ar ragaviņām un plēvēm, tiek iznīcināts viss ieguldītais darbs. Jo braucēji saplēš ģeotekstīliju, izrauj zāli ar visām saknēm, tiek postīti arī stādījumi ziedu upē, kas atrodas nogāzes apakšā. Nogāzes nostiprināšanā ieguldīts liels darbs un ievērojami līdzekļi, taču tagad viss tiek iznīcināts. Nebūs patīkami, ja nākamvasar viss būs jāsāk no gala,” ar bažām saka J. Sirlaks.

Viņš aicina vecākus paskaidrot saviem bērniem, ka pa šo nogāzi nevajadzētu braukt, jo par apstādījumu postīšanu pienākas arī sods. Pils parkā taču netrūkst citu nogāžu, kur iespējams vizināties.