Ziņas

Sabiedrība

Sarauj iekavēto

Gaidāmais skolas izskats. Pēc ilgākām klapatām ar pirmajiem izvēlētajiem būvniekiem atkal radusies cerība, ka drīzumā sāksies Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves celtniecība.

Cēsīs jau ilgāku laiku lolota iecere modernizēt vairākas izglītības iestādes. Ne viss līdz šim noticis, kā sākotnēji plānots, taču nupat sagaidīts nozīmīgs brīdis, kas vieš cerības iestrēgušo projektu iekustināt un sākt reālu būvniecību.

Stāstījām, ka 2019.gada jūlijā Cēsu novada pašvaldība noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību “Ba­zalsco” par Cēsu Pilsētas vidusskolas (CPV) piebūves celtniecību, kā arī vājstrāvas (automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas) ierīkošanu jau esošajos ēkas korpusos. Piebūvē paredzēts izveidot trīs transformējamas telpas, ko varētu izmantot gan kā atsevišķas klases, gan kā vienotu auditoriju. Šāds plānojums pedagogiem palīdzētu organizēt dažāda formāta mācību stundas saskaņā ar kompetencēs balstīto izglītības modeli.

Pašvaldības administrācijas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis tagad atzīst, ka pāris mēnešu pēc līguma noslēgšanas vietvarai nācies pieņemt lēmumu par atteikšanos no sadarbības ar šo uzņēmēju, jo izpildītājs tā arī nebija uzsācis būvniecību. “Kaut kas nedaudz bija sākts vien esošās ēkas daļās, bet mums neradās pārliecība, ka viņi varēs izpildīt uzņemtās saistības,” skaidro administrācijas vadītājs. Šai nepatīkamajai epizodei jau sekojuši tiesu darbi – uzņēmums vērsies ar divām prasībām, no kurām viena jau noraidīta divās instancēs. Pilnsabiedrības pārstāvji pieprasīja aizliegumu pašvaldībai slēgt līgumu ar kādu citu šī pasūtījuma izpildītāju. Par otro pretenziju, kas ietver prasību no pašvaldības budžeta kompensēt “Ba­zalsco” radušos zaudējumus, tiesas sēde nolikta rudenī.

Līdz ar šiem dramatiskajiem pavērsieniem skolas paplašināšanās aizkavējusies tieši par gadu. Nupat jūnija nogalē pēc iepirkuma procedūras izvērtēšanas Cēsu novada vadība par CPV piebūvi un ugunsdrošības sistēmas izveidi noslēdza līgumu ar citu uzņēmumu – SIA “Wolf System”. A.Eg­liņš-Eglītis apstiprināja, ka paš­valdība cer uz darbu sākšanos kuru katru brīdi. Desmit dienu laikā pašvaldībai jānodod būvlaukums uzņēmējam, un tad jau būvnieki sākšot iekārtoties. “Ar būvniekiem tieši runājām, ka patlaban (laikapstākļu ziņā) ir izcils brīdis rakšanas un betonēšanas darbiem, to nevajadzētu palaist garām,” piebilst pašvaldības pārstāvis. Visu būvniecību iecerēts pabeigt ne vēlāk kā nākamā gada maijā, un piebūves celtniecības darbi skolēniem mācības netraucēšot, apliecina A.Egliņš-Eglītis. Ar jau esošajos korpusos iecerēto ugunsdrošības sistēmu gan lūgts būvniekiem tikt galā vēl līdz jaunā mācību gada iesākšanās. Sadar­bības partneri savukārt aicinājuši pedagogus un pārējos skolas darbiniekus preventīvi izrunāt ar audzēkņiem drošības noteikumus, lai bērni un jaunieši ziņkārības dēļ neietu būvlaukumā. Kopējā šī projekta summa sasniedz gandrīz 1,5 miljonus eiro.

Turpinās darbs arī pie citu Cēsu izglītības iestāžu modernizācijas. A.Egliņš-Eglītis stāsta, ka projektētāji SIA “Rem Pro” ir iesnieguši būvprojektu minimālā prasītajā formā par plānotajiem darbiem Cēsu Valsts ģimnāzijā (CVĢ). Šogad tur iecerēts atjaunot sporta zāli, mācību gada noslēgumā sākt piebūves celtniecību, bet nākamgad likt pamatus jaunbūvei šīs skolas teritorijā. Pie ģimnāzijas plānots izveidot reģionālo metodisko centru, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti visā Vidzemes plānošanas reģionā. Vēl CVĢ tiks rekonstruēts pagrabstāvs un izbūvētas četras mācību telpas ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu – ventilāciju, apgaismojumu.

Pavasara beigās noslēgts vēl viens līgums ar būvniekiem. SIA “Būvprojekts” patlaban strādā pie tehniskā projekta Cēsu 2.pamatskolas uzlabojumiem un arī telpiski konceptuālām pārmaiņām. Iestādē plānots uzlabot klimatu un ergonomiku 12 mācību telpās, novēršot līdz šim pieredzēto siltumnīcas efektu – pārkaršanu, ko radījuši slīpie logi. Projekta mērķis ir uzlabot arī akustiku un ventilāciju telpās, iegādāt jaunu aprīkojumu un arī mēbeles. Vēl plānots izveidot divus dabaszinību kabinetu blokus. Taču kā visie­dvesmojošāko šī projekta ieceri A.Egliņš-Eglītis izceļ iestādes vadības plānu izveidot “atvērto bibliotēku”, pārceļot grāmatu krājumu no izolētas telpas uz ēkas foajē.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā savukārt pavasara beigās pilnībā pabeigts viss plānotais. Jau rudenī ziņojām par pēdējiem noslēgtajiem darbiem šajā iestādē, bet pavasarī sagaidīts mēbeļu papildinājums.