Ziņas

Sabiedrība

Sapulce par naudas lietām brīvā dabā

Kāds laiks, tāda sapulce. Taurenes krājaizdevu sabiedrības biedri klausās, kā pagājušajā gadā strādājusi viņu sabiedrība.Foto: Sarmīte Feldmane

Taurenes kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības gada pārskata kopsapulce notika Taurenes estrādē.

“Tāds laiks. Attālināti sarīkot nevaram, jo lielākajai daļai biedru nav tādu tehnisku iespēju, bet sapulcei ir jānotiek,” saka sabiedrības valdes priekšsēdētāja Antoņina Paeglīte. Uz kopsapulci bija ieradušies 15 biedri, vairāki bija atsūtījuši pilnvaras.

Ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, atstatus cits no cita biedri noklausījās, kāds sabiedrībai bijis aizvadītais gads. Vec­piebalgas novada Taurenes krāj­aizdevu sabiedrība ir viena no vecākajām atjaunotajā Latvijā, to nodibināja reizē ar Veselavas un Līgatnes sabiedrībām, kad darbojās vien Dzelzceļnieku krājaizdevu sabiedrība. Patlaban Tau­renes sabiedrībā ir 582 biedri. “Katru gadu iestājas jauni, kādam vairs nav nepieciešami mūsu pakalpojumi, tas aiziet,” saka A.Paeglīte un uzsver, ka pa šiem gadiem novadnieki pārliecinājušies – aizņemties pašu sabiedrībā ir ērti un arī izdevīgi. Novadā darbojas arī Vecpiebalgas krāj­aizdevu sabiedrība. Taurenes sabiedrības pakalpojumus lielākoties izmanto taurenieši, arī dzērbenieši un skujenieši.

No šī gada Taurenes sabiedrība izsniedz kredītus līdz 15 tūkstošiem eiro. Lielākoties aizdevumi ņemti māju iegādei un remontam (41 %), dzīvokļu iegādei un remontam (23%), automašīnu remontam (20%). Pērn sabiedrība izsniegusi aizdevumus 125 tūkstošus eiro, bet kopējie izsniegtie kredīti ir 272 641 eiro.

“Bankas ar tiem, kam nepieciešams aizņēmums līdz 500 eiro, neielaižas. Bet ikdienā jau ir dažādas vajadzības, kad vajadzīgs ātrs risinājums. Minimālais kredīts, ko izsniedzam, ir 50 eiro, bet šādu kredītņēmēju skaits samazinās,” pastāsta A.Paeglīte.

Valdes priekšsēdētāja vērtē, ka, atskatoties pa gadiem, kam biedri ņēmuši kredītus, var arī raksturot dzīvi laukos un attīstību. Sākumā sabiedrība bija neatsverams atbalsts zemniekiem, tagad saimniecības attīstījušās. Bija laiks, kad skolotājiem obligāti bija jāiegūst augstākā izglītība, viņi aizņēmās, lai segtu studiju maksu. Tad vairākus gadus aizdevumi bija nepieciešami mašīnu iegādei, pavasarī zemes darbiem, sējai, rudenī, lai bērnus sagatavotu skolai. “Viss mainās, sabiedrība ir biedru veidota, tā ir atbalsts viņiem,” atgādina A.Paeglīte.

Savulaik kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības veidojās pagastos, to biedri bija tikai pagasta iedzīvotāji. Tad pamazām tika piesaistīti kaimiņi, kad izveidojās novadi – jau visi novada iedzīvotāji. Jaunajā Cēsu novadā būs Strau­pes, Līgatnes, Nītaures, Zosēnu, Vecpiebalgas, Veselavas, Taure­nes un Cēsu krājaizdevu sabiedrības. Visi biedri dzīvos vienā administratīvā teritorijā. Likums paredz, ka krājaizdevu sabiedrības veido noteiktam biedru lokam pēc teritoriālā, nodarbinātības vai interešu kopības principa.

“Kā būs turpmāk, pāragri spriest. Krājaizdevu sabiedrību stiprums ir tieši tas, ka visi esam pazīstami. Kredītu izsniedzam pazīstamam cilvēkam, zinām viņa finansiālo situāciju, ikdienas dzīvi,” pārdomās dalās A.Paeglīte un uzsver, ka biedri kredītsaistības pilda, jo katrs saprot, ka aizņēmies naudu no pārējiem biedriem, kuri ir pazīstami cilvēki. Viņa arī min, ka ne viena vien liela sabiedrība ir iekritusi ar uzticēšanos, kad kredītu atgūt kļūst neiespējami.

Taureniete Anna Brezinska “Druvai” pastāsta, ka krājaizdevu sabiedrības biedre ir jau ilgus gadus. “Meita gāja studēt, vajadzēja naudu, aizņēmāmies, atdevām. Tagad nopirkām dzīvokli, aizņēmāmies. Te savējie, mani pazīst, un arī ērti, nav nekur jābrauc, lai nokārtotu, samaksātu. Ja ir sava mašīna, tad jau vieglāk, man svarīgi, ka viss tepat blakus un droši,” saka A.Brezinska.

Dzērbeniete Inese Gusmane uzsver, ka ikdienā ir dažādas vajadzības, arī neplānotas, kad steidzami vajag naudu. “Ne jau lielu. Bankas ar pārsimts eiro aizdevumiem nenodarbojas, ātrie kredīti ir dārgi un riskanti. Krājaizdevu sabiedrība ir uzticama, te izdevīgi aizņemties,” pārdomās dalās I.Gus­mane un atklāj, ka savulaik aizņēmusies gan malkas iegādei, gan dzīvokļa remontam.

Savai krājaizdevu sabiedrībai biedri arī uztic noguldījumus. Termiņnoguldījumu likme ir līdz četriem procentiem. “Tos pieņemam, kad ir pieprasījums pēc kredītiem. Nauda kontā nestāv. Biedriem ir dažādas vajadzības, viņi izmanto sabiedrības iespējas,” saka A.Paeglīte un atgādina Taurenes krājaizdevu sabiedrības moto: “Palīdzot citiem, iegūsti pats!”

Šī krājaizdevu biedru sapulce noteikti paliks atmiņā. Nebija plašākas domu apmaiņas, kaimiņu pēcsapulces parunāšanās. “Biedri uzticas valdei, kredītkomitejai, kas strādā ikdienā. Taurenes krāj­aizdevu sabiedrībā viss notiek,” saka I.Gusmane.