Ziņas

Sabiedrība

Sāpe par nozāģētiem kokiem

Emocijas pret likumu. Meijermuižas ļaudis sašutuši, ka AS "Sadales tīkls" nozāģē kokus, pat skaistas liepas un vēsturiskas priedes.Foto: Māris Buholcs

Amatas novada Meijermuižas ļaudis sašutuši, ka gar ceļu tiek nozāģēta liepu aleja un vēsturiskas priedes. To darot AS “Sadales tīkls”, kopjot it kā ceļmalas. Vislielākais sašutums tiek pausts par to, ka nozāģētas skaistas, lielas priedes, turklāt pēc nozāģēšanas redzams, ka tām nav tukši vidi. Ļaudis ir neizpratnē, kā tik vieglprātīgi var tikt nozāģēti skaisti koki.

Laikraksts “Druva” sazinājās ar AS “Sadales tīkls” un noskaidroja, ka viņu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi klientiem, maksimāli pasargājot gaisvadu elektrolīnijas no dabas stihiju izraisītiem apstākļiem. Lai nodrošinātu elektrotīkla uzturēšanu ekspluatācijai drošā stāvoklī, AS “Sadales tīkls” katru gadu regulāri veic elektrolīniju apsekošanu un izvērtē ne tikai elektrolīniju tehnisko stāvokli, bet arī apzina bīstamos kokus un trases stāvokli, kas apdraud gaisvadu elektrolīniju drošumu.

“Trašu tīrīšana un arī bīstamo koku zāģēšana aizsargjoslās un gar elektrolīniju trasēm ir viens no vissvarīgākajiem darbiem, kas tiek veikts visu gadu, lai samazinātu riskus koku, zaru uzkrišanai uz elektrolīnijām un klientu elektroapgādes process notiktu pēc iespējas kvalitatīvi. Amatas novadā, tostarp gar ceļmalu no Meijermuižas uz Rakšiem, AS “Sadales tīkls” veic vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīniju trašu tīrīšanu un elektrolīnijas apdraudošo koku un to zaru apzāģēšanu elektrolīniju aizsargjoslās. Elektrolīniju trašu tīrīšanu un bīstamo koku nozāģēšanu kopumā plānots veikt gar elektrolīnijām 4,4 km garumā, darbu veic SIA “Eko Celtne”,” skaidro AS preses sekretāre Tatjana Smirnova. Viņa bilst, ka konkrētā vidējā sprieguma elektrolīnija nodrošina ar spriegumu 471 lietotājus Meijermuižā, Cēsīs, Raiskumā un Stalbes pagastā, tādēļ pirms darbu uzsākšanas AS “Sadales tīkls” rūpīgi izvērtēja elektrolīnijas trases tīrīšanas darbus, apdraudošo koku un zaru zāģēšanu un to nozīmīgumu gan klientu elektroapgādes uzlabošanā, gan iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības paaugstināšanā.

“Viena novecojusi un bīstama koka uzkrišana elektrolīnijai var pārtraukt elektroapgādi no dažām mājsaimniecībām lauku apvidos līdz pat vairākiem tūkstošiem klientu blīvi apdzīvotās vietās un pilsētās. Elektrolīnijā iegāzies koks vai vados ieķērušies koku zari var pārraut elektrolīniju vadus un sagāzt balstus, radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai,” uzsver T. Smirnova. Viņa skaidro, ka, novērtējot konkrētās elektrolīnijas aizsargjoslā augošos kokus, speciālisti konstatēja, ka daudziem no ceļmalā augošajiem kokiem to stumbrs ir satrunējis. Rūpīgi izvērtējot katra koka un to zaru apdraudējumu elektrolīnijai, tiek un tiks veikta koku nozāģēšana, bīstamo zaru un galotņu apzāģēšana. Darbi ir saskaņoti gan ar Cēsu novada un Amatas novada pašvaldību, gan ar zemes īpašniekiem, gan šo zemju nomātājiem, tostarp SIA “Rakši”.