Ziņas

Sabiedrība

Saņemti 15 priekšlikumi par ceļu posmiem, kurus nepieciešams atjaunot

Kocēnu novada dome saņēmusi 15 priekšlikumus no novada uzņēmējiem par ceļu posmiem, kurus, pēc uzņēmēju domām, būtu nepieciešams atjaunot, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Iesniegtos priekšlikumus Kocēnu novada dome izvērtēs pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, uzņēmumu, tostarp zemnieku saimniecību, SIA, pašnodarbināto personu skaits, kas izmanto konkrēto ceļu, papildus raksturojot uzņēmumu paplašināšanās plānus. Tiks izvērtēta arī darbavietu sasniedzamība un dati par komersantiem: darbinieku skaits un veiktie iedzīvotāja ienākuma nodokļu maksājumi un sociālās apdrošināšanas iemaksas, uzņēmumu ekonomiskā aktivitāte. Svarīgs būs kompāniju īpašnieku līdzfinansējums ar uzņēmuma darbību saistīto pievedceļu rekonstrukcijā, ceļa tehniskais stāvoklis, ceļa savienojums ar blakus pagastu – vai ceļš nodrošina savienojumu ar citiem vienādas vai augstākas nozīmes ceļiem un ir nozīmīgs preču-pakalpojumu plūsmā novada mērogā. Nozīme būs arī transportlīdzekļu skaitam, kas vidēji ikdienā izmanto konkrēto ceļu/ielu, kā arī tam, vai konkrēto ceļu izmanto skolas autobuss.

Pēc priekšlikumu izvērtēšanas pašvaldība aicinās uz tikšanos priekšlikumu iesniedzējus, lai iepazīstinātu ar izvērtēšanas rezultātiem un vienotos par atjaunojamiem ceļu posmiem, ko apstiprinās Kocēnu novada domes sēdē.

Kocēnu novadam šī pasākuma realizēšanai iedalīti 790 000 eiro, no kuriem 90% ir Lauku atbalsta dienesta finansējums un 10% Kocēnu novada domes līdzfinansējums.

Kā ziņots, tā kā valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, Kocēnu novada pašvaldība aicināja iesniegt priekšlikumus nepieciešamajiem ceļu remontiem.

Kā aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte, pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.

Noteikumu projekts paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu ar grants segumu izbūvi un pārbūvi atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir objektiem, kas nepieciešami lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, pārstrādei, kā arī integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem. Šajā programmā atbalstu var saņemt tikai par grants seguma ceļu remontu. Īpašos gadījumos pašvaldība izvērtēs iespēju finansēt asfaltbetona segumu.