Ziņas

Sabiedrība

Saņems pamatskolas atestātu

Šogad skolu beidz desmit bērni. Mores skolas direktores vietas izpildītāja Gundega Pētersone stāsta, ka šis ir retais gads, kad dokumentu par pamatizglītību visi neiegūs. G. Pētersone secina, ka skolā mācās bērni ar ļoti atšķirīgām spējām: “Daži beidzēji ir apzinīgi, citi par savu nākotni vēl nedomā. To pierāda tik atšķirīgie eksāmenu rezultāti.” Daļa skolēnu pēc skolas beigšanas gatavojas stāties tehnikumos, lai iegūtu profesiju un reizē arī vidējo izglītību. Viena no absolventēm jau uzņemta Rīgas komercskolā. Direktores v.i. secina, ka bērni ir ļoti atšķirīgi arī interesēs: „Ir klases, kuras gūst augstus rezultātus, taču ir arī pilnīgi pretējas. Reiz mēs ar kolēģiem spriedām, ka skolēni, kas dzimuši Gaiļa gadā, ir aktīvi, vēlas visur iesaistīties, taču, ja kas neizdodas, ātri atmet cerības.” G. Pētersone priecājas, ka priekšmetu skolotāji ikdienā spēja objektīvi novērtēt skolēnus, jo eksāmenu rezultāti īpaši neatšķīrās no gadā izliktajām atzīmēm. Eksāmens latviešu valodā esot bijis diezgan grūts.