Ziņas

Sabiedrība

Saņem novērtējumu par paveikto

Darbu novērtē. Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām sociālā darbiniece, vadītājas vietniece Dagmāra Saulīte (no kreisās) saņem apbalvojumu no Labklājības ministres Ramonas Petravičas. Foto: publicitātes

Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām sociālā darbiniece, vadītājas vietniece Dagmāra Saulīte ieguvusi augstu sava darba novērtējumu – viņa ir viena no pieciem šī jomas speciālistiem, kas saņēma apbalvojumu konkursā “Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018.gadā”.

Pretendentus konkursam, ko rīko Labklājības ministrija, varēja ieteikt galvenajai balvai un četrām nominācijām. D. Saulīte tika atzīta par labāko nominācijā “Darba devēja un/vai profesionālās apvienības izvirzītais sociālās institūcijas, struktūrvienības, nodaļas vadītājs”.

“Balvai mani izvirzīja darba devējs. Par to liels gandarījums, jo redzu, ka mans darbs tiek novērtēts. Tā ir motivācija turpināt strādāt. Uzskatu, ka Cēsīs sociālais dienests strādā ļoti profesionāli. Jāsaka paldies mūsu direktorei Ivetai Sietiņsonei par iespējām, kuras darbiniekiem tiek dotas. Mūsu ikdiena nepaiet, strādājot tikai kabinetā, daudz laika veltām arī sevis izglītošanai – apmeklējot kursus, lekcijas, sadarbojoties ar dažādām nevalstiskajām organizācijām un dodoties pieredzes apmaiņas braucienos. Sevis pilnveidošana šajā jomā ir ļoti būtiska. Sociālajā darbā nekad nebūs divu vienādu gadījumu un problēmu. Katra situācija ir individuāla, jāzina labākie un efektīvākie paņēmieni. Pilnveido­joties un sevi izglītojot, ātrāk spējam saviem klientiem palīdzēt,” ir pārliecināta D. Saulīte.

Dagmāra sociālajā jomā strādā jau 15 gadus, pēdējie deviņi darba gadi pavadīti Cēsīs. Viņa stāsta par lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā jāsastopas: “Šobrīd aktīvi strādājam pie esošo pakalpojumu uzlabošanas un jaunu ieviešanas. Mūsu klienti nav tikai trūcīgas personas, kurām nepieciešams materiālais atbalsts. Tie ir arī cilvēki ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, kuri paši nespēj sevi nodrošināt ar pamatvajadzībām. Dažkārt ir ļoti grūti pārliecināt cilvēkus, kuriem būtu nepieciešama palīdzība, ar mums sadarboties, bet viņu vietā rīkoties mēs nevaram. Lai strādātu par sociālo darbinieku, jābūt pacietīgam, iejūtīgam un jāspēj neizdegt. Reizēm redzam, ka cilvēks iet postā, bet palīdzēt neļauj. Ir brīži, kad sev jāatgādina – katrs pats tiesīgs lemt par savu dzīvi un to, kā savu ikdienu veidot. Sociālais darbinieks ir atbalsta persona, kas iedrošina un motivē. Reizēm cilvēkiem jāatgādina, ka sociālajam darbiniekam nav brīnumu nūjiņas vai spēju mainīt cilvēka uzvedību vienā dienā, tas ir ilglaicīgs, pacietīgs darbs.”

Balvas ieguvēja Dagmāra Sau­līte atzīst, ka viņas lielākais atbalsts ikdienā ir kolēģi. Radušās problēmas un sarežģījumi vienmēr tiekot risināti kopā.

D. Saulītes darbu atzinīgi novērtē Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Iveta Sietiņsone: “Sociālā dienesta nosaukums mūsu valstī mēdz izskanēt ar negatīvu noskaņu. Tomēr jāatgādina, ka mēs strādājam, lai risinātu visdažādākās problēmas. Sociālo pakalpojumu klāsts ir ļoti daudzveidīgs, un nav jābaidās nākt pēc palīdzības. Tas, cik kvalitatīvu atbalstu saņems iedzīvotāji, lielā mērā atkarīgs tieši no sociālajiem darbiniekiem. Dagmāra noteikti ir pelnījusi atzinību. Viņa visas problēmas risina ar pozitīvu attieksmi, atrod pieeju jebkuram cilvēkam. Dagmārai ir savas darba metodes un tās dod lieliskus rezultātus.”

Labākie sociālie darbinieki Latvijā tika apbalvoti pagājušajā nedēļā, svinīgais pasākums notika Rīgā, Nacionālajā bibliotēkā. Galveno balvu – titulu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018” – saņēma Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma Resocializācijas daļas sociālā darbiniece Ilona Ceicāne. Nominācijā “Iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks” balvu saņēma Latvijas Nedzirdīgo savienības Rehabilitācijas centra sociālā darbiniece Brigita Lazda. Rīgas sociālā dienesta sociālais darbinieks Agris Veidemanis saņēma balvu “Iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks”, bet nominācijā “Darba devēja un/vai profesionālās apvienības izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks” balvu saņēma Jelgavas pilsētas paš­valdības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Indra Kāle.

Balvas pasniegšanu Labklājības ministrija rīkoja sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju. Visu iestāžu pārstāvji strādāja žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus.