Ziņas

Uzņēmējdarbība

Samazina uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus ziedojumiem

Valdība vakar akceptēja grozījumus likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli, paredzot samazināt līdz šim piemērotās nodokļa atvieglojumus ziedojumiem. Patlaban spēkā esošā kārtība paredz, ka rezidenti un pastāvīgās pārstāvniecības saņem nodokļa samazinājumu par 85% no summām, kuras ziedotas budžeta iestādēm, kā arī Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Likuma grozījumi paredz nodokļu atvieglojumus samazināt līdz 20% no apliekamā ienākuma. Tādējādi tiks ierobežots ziedojumu apjoms, par kuru tiek samazināts maksājamais nodoklis, līdz ar to palielinot nodokļu ieņēmumus valsts budžetā. Pēc Finanšu ministrijas aplēsēm, šādu atvieglojumu samazinājums nākamgad valsts budžeta papildus dotu 2,5 miljonus latu. Plānots, ka likuma grozījumi stāsies spēkā šā gada 1.jūlijā. LETA