Ziņas

Sabiedrība

Samariešu apvienība Valmierā nodrošinās pakalpojumu “aprūpe mājās”

Latvijas Samariešu apvienība (LSA) līdz gada beigām Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošinās pakalpojumu “aprūpe mājās”, aģentūru LETA informēja pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Zālīte.

Pašvaldība noslēgusi attiecīgu deleģēšanas līgumu ar LSA. Pilnas noslēgtā līguma izmaksas būšot zināmas šā gada beigās, jo tās atkarīgas no pakalpojuma saņēmēju skaita un saņemtā aprūpes veida, norādīja pašvaldībā.

Pakalpojums “aprūpe mājās” nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē klienta dzīvesvietā.

LSA turpmāk nodrošinās aprūpes mājās pakalpojumu, to papildinot ar pakalpojumu “Drošības poga”, mobilās aprūpes pakalpojumu, specializētā transporta pakalpojuma un pēdu aprūpes pakalpojuma sniegšanu Valmieras pilsētā deklarētām personām.

Pakalpojumu var saņemt pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionēālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt pašaprūpi, kurām nav likumisko apgādnieku vai likumiskiem apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt personai nepieciešamo aprūpi. Kā arī personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi un kurām nav likumisko apgādnieku vai likumiskiem apgādniekiem objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt personai nepieciešamo aprūpi.

Pakalpojumu “aprūpe mājās” persona vai tās likumiskais pārstāvis var pieprasīt Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, iesniedzot iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā ir norādīta funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpe un medicīnisko kontrindikāciju neesamība.

Pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums un kurām nav likumisko apgādnieku, pakalpojumu pilnā apmērā apmaksā Valmieras pilsētas pašvaldība. Savukārt pārējās personas, kurām piešķirts pakalpojums, par to jāmaksā no saviem līdzekļiem atbilstoši noslēgtajam līgumam ar pakalpojuma sniedzēju.

Pašvaldības sniegtie dati liecina, janvāra sākumā pakalpojums “aprūpe mājās” reģistrēts 24 klientiem, kas to apmaksājuši no saviem līdzekļiem, savukārt 52 klientiem šo pakalpojumu daļēji vai pilnībā apmaksā Valmieras pilsētas pašvaldība.

Pakalpojumu komplektācijas ir dažādas, tādēļ arī cenas atšķiras, bet parastā aprūpe mājās izmaksā 95 eiro par aprūpējamo mēnesi vai četri eiro stundā. Citi šajā kategorijā iekļaujamie pakalpojumi, piemēram, mobilā aprūpes kompleksa pakalpojums – 75 eiro mēnesī, aprūpes mājās pēdu aprūpes pakalpojums – 15 eiro par reizi, kombinētais aprūpes mājās pakalpojums – 130 eiro par aprūpējamo mēnesī un “drošības pogas” pakalpojums – 24 eiro mēnesī.