Ziņas

Sabiedrība

Salacgrīvas dome iepirks tautastērpus

Salacgrīvas novada dome līdz 11.maijam izsludinājusi iepirkumu Salacgrīvas tautastērpu izgatavošanai, liecina paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Iepirkuma priekšmets sadalīts trīs daļās – tautastērpu izgatavošana vidējās paaudzes deju kolektīvam “Tingeltangels”, tautastērpu izgatavošana senioru deju kolektīvam “Saiva” un tautastērpu izgatavošana jauniešu deju kolektīvam “Randa”.

Vidējās paaudzes deju kolektīvam “Tingeltangels” būs nepieciešams izgatavot 12 lībiešu brunčus, 12 jakas “Ziemeļkurzeme”, 12 apakšblūzes, 12 lībiešu sievu cepures, 12 vīru pusmēteļus “Piltene”, 12 bikses un 12 vīru kreklus. Senioru deju kolektīvam “Saiva” būs nepieciešams izgatavot 12 Austrumvidzemes novada Kusas brunčus, 12 Austrumvidzemes novada Cesvaines jakas, 12 apakšblūzes, 12 Austrumvidzemes sievu torņa cepures, kā arī 12 Austrumvidzemes vīru tērpa vestes.

Savukārt jauniešu deju kolektīvam “Randa” būs jāizgatavo 10 lībiešu brunčus, 10 Ziemeļkurzemes jakas, 10 apakšblūzes, 10 žaketes, 10 bikses un 10 puišu kreklus.

Paredzamais līguma izpildes laiks noteikts līdz 2017.gada 24.martam. Piedāvājumi jāiesniedz Salacgrīvas novada domē vai jāsūta pa pastu. Iepirkuma nolikums, kā arī iesniedzamie dokumenti pieejami pašvaldības mājaslapā “www.salacgriva.lv”.