Ziņas

Sabiedrība

Salacā novērsta upes aizaugšana; tā būs pieejamāka laivotājiem

Mazsalacas novada apkārtnē šoruden ir attīrīts vairāk nekā 12 kilometru Salacas posms, novēršot upes aizaugšanu un padarot to pieejamāku laivotājiem, aģentūra LETA uzzināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Salaca ir attīrīta no sakritušiem kokiem un sanesumiem, kas veicināja upes aizaugšanu un straumes palēnināšanos. Vairāk nekā 12 kilometru garajā upes posmā kopumā ir izvākti aptuveni 250 kubikmetri koksnes.

Gadu gaitā upē bija izveidojušies pamatīgi sanesumi, un ūdensteci kavēja arī vēja un bebru nogāztie un palu ieskalotie koki. Savu roku pielikuši arī cilvēki, piesārņojot upi ar dažādiem atkritumiem.

Jau sākot upes attīrīšanu, bijis skaidrs, ka no upes būs jāizvāc vismaz 100 kubikmetri koksnes. Taču tikai darbu laikā tapa skaidrs, ka šis apjoms būs lielāks, jo daļa koksnes gulēja dzelmē. Tika izcelti milzīgi egļu, ozolu un citu koku stumbri, no kuriem daži diametrā pārsniedza pat 80 centimetrus, izvākti arī sakritušie vai ieskalotie zari un koki.

Tāpat atrastas vairākas nogrimušas koka laivas, tīkli un dažādi sadzīves priekšmeti.

Pēc attīrīšanas darbiem Salaca ir kļuvusi pievilcīgāka, turklāt šāda tīrīšana bija nepieciešama gan upes bioloģiskās vides uzlabošanai, gan laivotāju drošības un ērtības nodrošināšanai. Vietām ainavu grūti atpazīt, īpaši vietās, kur ūdens tūristiem laivas reizēm nācās nest pāri sakritušajiem kokiem – sanesumu vietas izzudušas, upe var brīvi plūst savā gaitā. Tomēr, kā norāda eksperti, upes tīrīšanai ir jānotiek regulāri.

Projekts kopumā izmaksājis 39 450 eiro, no kuriem Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums bija 79% apmērā, bet pārējais – Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

LETA