Ziņas

Sabiedrība

Sākusies priekšlaicīgā pensionēšanās

Lai pretendētu uz priekšlaicīgu pensionēšanos, lauksaimniekam jāizbeidz lauksaimnieciskā ražošana, saimniecība (vai tās ražojošā daļa) jānodod citai personai. I.Kaprova:

-Pieteikšanās nav sarežģīta, taču lauksaimniekam pieteikšanās brīdī jāpārtrauc komerciālā lauksaimnieciskā darbība, saimniecības ražojošā daļa jāpārdod vai jādāvina citai personai, kura turpinās saimniekot. Taču pretendents drīkst turpināt nekomerciālu lauksaimniecisko darbību un ēku izmantošanu, audzēt paša patēriņam nepieciešamo.