Ziņas

Sabiedrība

Sāksies publiskā apspriešana Valmieras pilsētas teritorijas plānojumam

Sāksies publiskā apspriešana Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāve Līga Bieziņa.

Publiskā apspriešana notiks no šodienas līdz 28.novembrim.

Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā pievienoti pirmās publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju varēs iepazīties Valmierā, Lāčplēša ielā 2, kā arī elektroniski pašvaldības mājaslapā.

Interesenti aicināti piedalīties Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 23.novembrī plkst.17 Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju var iesniegt līdz 28.novembrim.

Atbilstoši institūciju sniegtajiem atzinumiem SIA “Reģionālie projekti” precizēja arī teritorijas plānojuma Vides pārskatu, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB) atzinuma saņemšanai.

Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma izstrādē tika ņemti vērā no jauna ieviestie teritorijas attīstības plānošanu reglamentējošie normatīvie akti, Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam, kā arī 2015.gada 14.jūlijā grozītās Valmieras pilsētas un Beverīnas novada administratīvās teritorijas robežas. 2015.gadā Valmieras pilsētai tika pievienota aptuveni 118 hektāru liela Beverīnas novada teritorija ar mērķi perspektīvā tajā veidot Valmieras industriālo parku.