Ziņas

Sabiedrība

Sākot vēsturiskā nama restaurāciju, atklājās vairāk bojājumu

Kas paslēpts zem fasādes. Celtnieki pamazām sāk bērnudārza ēkas fasādes atjaunošanu un siltināšanu.Foto: Sarmīte Feldmane

Ziņa, ka sākts    Līgatnes bērnudārza nama, kādreizējā Līgatnes papīrfabrikas direktora viesu mājas, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, restaurācija, ātri apskrēja Līgatni.

To, ka skaistākā pilsētas ēka jāglābj, saprata ikviens, taču atjaunošanu naudas trūkuma dēļ pašvaldība aizvien atlika, arī valsts atbalsts netika saņemts. Sākoties restaurācijai, mainījās bērnudārza ikdiena, jo iestādei bija jāpārceļas uz pielāgotām telpām.

Viena bērnudārza grupa ikdienu vada Amatu mājā pilsētā, divām grupām mājvieta ir Kultūras namā Augšlīgatnē. “Esam jau iejutušies, telpas ir plašas. Tikai mums pietrūkst dārza, diemžēl bērni nevar vākt ražu, to dara virtuves saimnieces. Augšlīgatnē pie kultūras nama, kur esam iekārtojušies uz remonta laiku, ir ierīkots neliels rotaļu laukums, tāds ir arī pilsētā, Skolas kalnā, tā kā iespējas bērniem rotaļāties ārā ir nodrošinātas,” pastāsta Līgatnes pilsētas bērnudārza vadītāja Inese Kudrjavceva.

“Ar katra bērna vecākiem tika izrunāta, izskaidrota situācija. Vecāki saprot un arī ir priecīgi, ka skaisto namu atjaunos,” teic bērnudārza vadītāja un pastāsta, ka tiek apsvērts, lai vecākiem, kuri atvases no pilsētas ved uz dārziņu Augšlīgatnē, tiek nodrošinātas braukšanas kartes. Par audzēkņu maltītēm    pilsētas bērnudārzā jau vairākus gadus gadā uzņēmums, ēdienu pieved, tikai tagad tas jānogādā divās vietās.

Viena problēma gan ir, bet tā neskar bērnudārza ikdienu, proti, kamēr bērnudārza grupas darbojas Augšlīgatnes kultūras namā, tur nevar notikt pasākumi.

Kopējās izmaksas: 596253,59 EUR

Aizņēmums valsts kasē: 400000 EUR

Pašvaldības budžets, ko sastāda ziedojums Līgatnes PII 69895.90 EUR apmērā un izglītības iestāžu renovācijas projektiem paredzētais finansējumums.

Būvniecības ierosinātājs: Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde

Būvuzraugs: SIA ”Akords U”

Būvprojekta izstrādātājs, autoruzraugs : ”SIA 4E”

Galvenais būvdarbu veicējs: SIA”RERE Meistari”

“Meistari atsedz bojātās vietas līdz konstrukcijām, kas saglabājušās, lai saprastu reālo situāciju. Ir atklājušies jauni bojājumi, kas iepriekš nebija konstatēti,” stāsta Līgatnes apvienības pārvaldes saimniecības vadītājs Egils Kurpnieks un paskaidro, ka pilns ēkas apsekojums veikts jau pirms kādiem gadiem un tikmēr laikapstākļi darījuši savu

“Ikvienai ēkai ir robeža, aiz kuras katra diena ir no svara. Pirms gadiem pieciem nama atjaunošanai gribējām piesaistīt valsts finansējumu, tad tika veikta izpēte. Tobrīd ēka bija daudz labākā stāvoklī nekā tagad. Katra lietus pile, kas notecējusi uz koka konstrukcijas, to bojājusi,” pārdomās dalās E.Kurpnieks un piebilst, ka, sākot kaut ko darīt vecai ēkai, vienmēr jārēķinās, ka būs papildu darbi, jo ekspertīzēs nekad visu nevar atklāt, neatsedzot fasādi, arī nevarēja spriest, kādā stāvoklī ir konstrukcijas.

“Domājām, ka grīda un tās nesošās konstrukcijas pirmajā stāvā ir labākā stāvoklī. Jumta korei seguma bojājuma dēļ bojāta arī konstrukcija, cietusi koka siena,” pastāsta E.Kurpnieks un skaidro, ka vietās, kur varēs, koka konstrukcijas protezēs, kur ne, nomainīs. “Ēka ir aizsargājams arhitektūras piemineklis, to respektējam un ar to lepojamies. Taču siltinājumam gan izdedžu maisījumu nav plānots izmantot, kā to darīja, kad 1914.gadā namu cēla. Patlaban    tiek apzināts veicamā darba apjoms,” pastāsta E.Kurpnieks un atklāj, ka tad arī lems, no kā varbūt var atteikties, ko atlikt uz vēlāku laiku, lai varētu izdarīt pašu nepieciešamāko.

Darbi, visticamāk, ilgs līdz pavasarim. Diemžēl tos neizdevās sākt, kā iecerēts, jo gan aizsargājama arhitektūras pieminekļa atjaunošanas saskaņošana, gan iepirkums prasīja laiku.

E.Kurpnieks atklāj, meistari, gatavojoties darbiem un atsedzot fasādi, paverot savu darba lauku, jau skaidri norādījuši uz pieļautajām kļūdām nama ekspluatācijā. Pagrabs netika vēdināts, zem grīdas krājās mitrums, grīdas konstrukcijas bojājās, tāpat regulāri jātīra jumta notekas, lai tajās nesakrājas rudens lapas, kas neļauj pa notekām noplūst lietus, sniega ūdeņiem. Tad ūdens tek gar sienām un tās bojā. “Būs jāmācās saudzīgāk un rūpīgāk ekspluatēt mūsu skaistāko namu, lai tas priecē vēl vairāk nekā simts gadu,” saka E.Kurpnieks.

Bērnudārzs šajā mājā ir kopš 1940.gada.