Ziņas

Sabiedrība

Sakops degradētās teritorijas

Uzlabos. Šajā vietā būs labas kvalitātes iela.Foto: Indars Krieviņš

Pavisam drīz sāksies Robežu un Rūpniecības ielu pārbūve Cēsīs. Darbi paredzēti posmā no Robežu ielas līdz Palmu ielai, Eduarda Veidenbauma iela posmā no Robežu ielas līdz Austrumu ielai un cauri Robežu ielas 4 un Robežu ielas 4a zemes gabaliem. Tik izbūvēta jauna iela kā Baltās ielas turpinājums līdz Robežu ielai.

Pašvaldība, pieaicinot būvdarbu veicēja A/S “8CBR “ pārstāvjus, rīkoja tikšanos ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kuru īpašumus skar pārbūve.
“Tā bija lietišķa tikšanās. Paš­valdība informēja par projektu, būvnieki, kā iecerējuši veikt darbus, lai iespējami mazāk neērtību sagādātu uzņēmējiem un iedzīvotājiem,” pastāsta pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja Natālija Juškova. Uzņē­mējiem bija konkrēti jautājumi, kas saistīti ar viņu ikdienas darbu – vai un kā ielu pārbūves laikā varēs izbraukt lielās kravas automašīnas, vai būvnieki rēķināsies, ka pa ielām brauc arī vieglās mašīnas. Uzņēmēji un būvnieki uzsvēra, ka svarīgākais ikvienā situācijā ir komunikācija, tad var atrisināt sarežģījumus un neērtības. “Visu ielu nepārbūvēs vienā dienā, bet pamazām,” uzsver N.Juš­kova un piebilst, ka uzņēmēji un arī apkaimes iedzīvotāji vairākkārt atgādinājuši, ka neērtības piecietīs, svarīgi, lai būtu labas ielas. Diemžēl no Robežu ielas neviens privātmājas īpašnieks uz tikšanos gan nebija atnācis.

Ielu pārbūves gaitā tiks atjaunoti inženiertīkli – ūdensvada un kanalizācijas trasējums, lietus ūdens kanalizācijas sistēma, apgaismojums. Vairākos posmos veikta elektrotīklu pārbūve, ierīkota sakaru sistēma. Tiks pilnībā atjaunots ielas asfaltbetona klājums.

Lai paplašinātu ielu, nāksies arī nozāģēt vairākus kokus. Tos apsekoja pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisija. Gadu gaitā kravas mašīnas, braucot pa šaurajām ielām, koku saknes jau pabojājušas, arī vainaga zari aplauzīti. “Nav iespējams ielu paplašināt, nenozāģējot kokus,” atgādina paš­valdības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Vladi­mirs Kalandārovs un piebilst: “Ja mums izdosies īstenot iecerēto projektu, Cēsīs būs vēl viena sakopta vieta, apgaismota, skaista iela.” Cēsu novada pašvaldība turpina degradēto teritoriju revitalizācijas projektu īstenošanu. Jūlija nogalē tika noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par degradēto teritoriju revitalizāciju pilsētas rūpnieciskajā rajonā. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību pilsētā, pašvaldība iegādājās divus zemes gabalus Robežu ielā 4 un Robežu ielā 4a, (5,41 ha platībā), kas tiks sadalīti mazākos gabalos un iznomāti uzņēmējiem. Zemes gabaliem būs pieejams ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums, elektrības nodrošinājums un dabas gāze. Robežu ielas 4 zemes gabalā esošās ražošanas ēkas (angāri) netiks nojauktas. Paredzams, ka nomas atklātā izsole varētu tikt izsludināta jau šī gada nogalē.

Būvniekiem darbi jāpabeidz gada laikā. 2020. gadā uzsāks Ata Kronvalda ielas pārbūvi posmā no Valmieras līdz Jāņa Poruka ielai.