Ziņas

Redzeslokā

Sakopj Dzirnavgravu, būs arī kāpnes

Raunā Dzirnavgrava vienmēr bijusi īpaša vieta. Diemžēl gadu gaitā tai pietrūcis saimnieka. Pirms daudziem gadiem iedzīvotāji pašiierīkoja kāpnes, kas ved uz Dzirnavgravu. Tagad tās izmantot uzdrošinās tikai ekstrēmu sajūtu cienītāji. Pašu raunēniešu spēkiem šī situācija tiek mainīta.

Pašvaldība raunēniešus regulāri aicina uz talkām, arī sakopt Dzirnavgravu. Pagājušonedēļ četru stundu laikā tika nogāzti un sazāģēti trīs nokaltuši koki, bet Dabas taka, kas rudeņos un pavasaros šajā vietā ir dubļaina, tika nobērta ar šķembām.

Par to, ka Dzirnavgravā jāatjauno kāpnes, apkārtējie iedzīvotāji runājuši sen. “Uzskatu, ka šīs kāpnes raunēniešiem ikdienā ļoti nepieciešamas. Varbūt tā domāju tikai es? Tāpēc rīkoju aptauju,” pastāsta raunēniete Zane Zaiceva. Aptaujā piedalījās 172 ieinteresētie. 94,2 procenti aptaujāto atzina, ka kāpnes izmantotu, ja tās būtu drošas, 70,3 procenti – ka kāpnes ir bīstamas, bet 97,7 procenti, ka tās nepieciešams atjaunot. 97 procenti aptaujas dalībnieku aptaujā piebilduši, ka vēlas, lai Dzirnav­gravā ir vienkārši sakopta vide, un 86,6 procenti, ka nepieciešamas atkritumu urnas, savukārt vairāk nekā 80 procenti, ka te vajag pastaigu takas un soliņus.

“Saprotams, ka Dzirnavgravas kāpnes ir svarīgas tik daudziem un cilvēki ir ieinteresēti, lai tās atjaunotu,” uzsver Z.Zaiceva. Tā kā pašvaldībai šādam projektam budžetā līdzekļu nav, Z.Zaiceva nodibināja biedrību “Hestia Rau­na”, lai piesaistītu finansējumu un kāpnes atjaunotu.

Viņa uzrakstīja projektu “Leader” programmai un guva atbalstu. Projekta kopējās izmaksas 19 817 eiro, Eiropas Savienības finansējums – 17 836 eiro. Pārējo naudu segs biedrība. “Arī iedzīvotāji solījuši projektu finansiāli atbalstīt,” uzsver Z.Zaiceva. Pat­laban projekts ir būvvaldē, kad būs apstiprināts, tiks izsludināts iepirkums.

Pašvaldība ir piešķīrusi apbūves tiesības biedrībai “Hestia Rau­na”, projekta “Dzirnavgravas kāpņu komplekts” realizācijai. Par 0,08 ha noteikta maksa par apbūves tiesībām 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar noteikumu, ka apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28 eiro gadā.

Pašvaldība uzņemsies objekta apsaimniekošanu pēc projekta realizācijas.

“Problēmas rada dzirnavas un spēkstacija. Dīķis ir pilns sanesumu. Tas pieder pašvaldībai, bet dzirnavas un slūžas ir privātīpašums,” pastāsta Raunas novada vadītāja Evija Zurģe un piebilst, ka nākotnē Dzirnavgravu nav iecerēts veidot kā parku, bet gan teritoriju, kur var pastaigāties.