Ziņas

Sabiedrība

Sākas pārbaudījums – Rīgas ielas pārbūve

Sācies. Darbi sākušies posmā no Kases līdz Baznīcas ielai, braucamā daļa ir norobežota, tiek novākts vecais segums, neskarot ietves.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Cēsīs sākusies Rīgas ielas rekonstrukcija. Darbi gaidīti ar cerībām un bažām. Cerībām, ka beidzot par vecpilsētas galveno ielu nevajadzēs kaunēties, bet bažas rada, vai darbi nelabvēlīgi neietekmēs apkaimes uzņēmumus. Pārbūves pirmajā posmā darbi notiks no krustojuma ar Kases ielu līdz Rožu laukumam. Pār­būvēs ne tikai ielu, bet arī apakšzemes komunikācijas – ūdensvadu, lietus un sadzīves kanalizāciju. Darbus plānots paveikt sešos mēnešos, ja vien negadīsies kas neparedzēts.

Pārbūvi veic uzņēmums “Lim­bažu ceļi”, bet arheoloģisko uzraudzību SIA “Arheoloģiskā izpēte”. Būvnieki darbus plāno organizēt, vispirms sakārtojot braucamo daļu, tad ietves, lai gājēju kustība netiktu traucēta. Būv­nie­ku pārstāvis Edgars Berkolts skaidro, ka pēc ielas seguma noņemšanas sāksies zemes darbi un komunikāciju izbūve: “Tad darbs notiks ciešā sadarbībā ar arheologiem, jo nav zināms, kas rokot atklāsies. Kad šajā posmā sāksies komunikāciju izbūve, slēgs posmu līdz Rožu laukumam, kad komunikāciju būvnieki pārcelsies uz šo daļu, augšējā posmā sāks veidot drenējošo slāni, citu nepieciešamo. Tiek domāts, lai darbi notiek nepārtraukti, vienam posmam noslēdzoties, uzreiz tiek strā­dāts nākamajā.”


Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs Jānis Goba atzīst, ka šis ir viens no lielākajiem vasaras izaicinājumiem tūlīt aiz stadiona rekonstrukcijas. “Sapro­tam, ka darbi ietekmēs uzņēmējdarbību Rīgas ielā, tāpēc esam rosinājuši būvniekus kontaktēties ar apkaimes uzņēmējiem, lai visiem būtu informācija un risinātu neskaidros jautājumus. Šajā projektā visiem jāstrādā kopā. Pašval­dības mājaslapā rodama plaša informācija, arī speciālista tālruņa numurs,” norāda J. Goba.

Aptaujātie Rīgas ielas uzņēmēji atzīst, ka rekonstrukcija bija nepieciešama, taču grūti vērtēt, kādu ietekmi tā atstās uz biznesu. Gal­venās bažas, vai būvniecība iekļausies plānotajā termiņā. Ed­gars Pelcis, veikala “Krista” līdz­īpašnieks, atzīst, ka viņš uz re­montu skatās piesardzīgi, jo ir rūgta pieredze no Gaujas ielas rekonstrukcijas, kuras dēļ nācās slēgt veikalu: “Visu vasaru ielu remontēja, pircēji veikalam piekļūt īsti nevarēja, nācās pieņemt smagu lēmumu. Gribas cerēt, ka vēsture neatkārtosies. Protams, saprotu, ka citu iespēju veikt ielas rekonstrukciju nav, skaidrs arī, ka iela jāremontē.”

Viņš uzsver, ka izveidojies labs kontakts ar būvniecības darbu vadītāju, sākuma risinājums par pre­ču piegādi puslīdz skaidrs, jo piebraukt var no lejas līdz Baz­nī­cas ielai. Jautājums, kā būs, kad slēgs visu posmu līdz Rožu laukumam.

“Pārtikas veikaliem katru dienu preces pieved aptuveni desmit ma­šīnas. Ceru, ka piegādātāji neatteiksies mūs apgādāt tāpēc, ka preces jānes tālāk vai jāvelk ratiņos. Šobrīd viss vieglā miglā tīts,” saka E. Pelcis.

Visus satrauc iespējamie arheoloģiskie atradumi, kas var ietekmēt darbus. Savulaik “Arheo­lo­ģis­kā izpēte” pārstāvis Oskars Uš­pelis atzina, ka arheoloģisko atsegumu iespēja ir ļoti liela, jo raks vietā, kur līdz šim tādi darbi nav veikti.

Picērijas “Studio pizza” īpašnieks Ģirts Bergins stāsta, ka gatavi ielas remontam un neko darbībā mainīt neplāno. Vasarā būšot atvērta arī āra terase Baznīcas ielā.

“Pašvaldībā teica, ka remont­darbi to neietekmēs. Varbūt būs nedaudz vairāk par sevi jāatgādina, bet cerams, ka cilvēki mūs atradīs arī remonta laikā. Protams, tikai vasarā redzēsim, kā viss notiks realitātē,” saka Ģ. Bergins.

Veikala “Rota” pārstāvis Lai­monis Stafeckis piekrīt, ka ielas remonts bija ļoti nepieciešams, jācenšas pārdzīvot šīs neērtības, lai varētu priecāties par rezul­tātu.