Ziņas

Uzņēmējdarbība

Sākas lauksaimnieku pieteikšanās ES platību maksājumiem

Sākot ar šodienu, līdz 22.maijam lauksaimnieki var vērsties Lauku atbalsta dienestā (LAD), lai pieteiktos platību atbalsta maksājumiem par 2015.gadu.

Ja iepriekšējos gados noslēguma termiņš iesniegumu pieņemšanai bija 15.maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka jaunajā plānošanas periodā ir ļoti daudz izmaiņu maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 22.maijam.

Kā norāda LAD, iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22.maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājums par katru nokavēto darba dienu.

Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs.

LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10 hektāru un vairāk aramzemes, no 2015.gada ir jāievēro zaļināšanas prasības. Šādos gadījumos pieteikšanās platību maksājumiem ir jāveic elektroniski. Tas atvieglos informācijas iesniegšanu un nodrošinās datu precizitāti, jo sistēma aprēķinās zaļināšanas prasību izpildi un brīdinās par konkrētu nosacījumu neizpildi, tādējādi novēršot kļūdas.

Ņemot vērā jaunās prasības platību maksājumu saņemšanai, lauksaimnieku interese par lauku bloku precizēšanu ir liela, tāpēc līdz 1.maijam tiek pagarināts arī lauku bloku precizēšanas gala termiņš.

LAD jau informēja, ka lauku bloku kartē ir publicēti ainavu elementi – koki, krūmu grupas un dīķi. Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, pieteikums jāiesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Lauksaimnieki šogad varēs pieteikties vienotajam platību maksājumam (provizoriskā likme 58 eiro par hektāru) un zaļināšanas maksājumam (provizoriskā likme 34 eiro).

Plašāka informācija par platību maksājumu saņemšanu būs apkopota izdevumā “Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā”, kas no šodienas gan drukātā formātā, gan elektroniski būs pieejams LAD mājaslapā “www.lad.gov.lv” un klientu apkalpošanas centros.

LETA