Ziņas

Sabiedrība

Sajust, ko nozīmē būt karavīram

Kopā. Piemiņas foto kopā ar Instruktoru skolas vadību pēc zvēresta nodošanas, lai uzsāktu karavīra speciālista apmācības kursu.Foto: no albuma

Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā Cēsīs aizvadīti kursi, kuros militārās iemaņas apguva speciālisti.

Likumā noteiktajā kārtībā Nacionālajos bruņotajos spēkos kā karavīri tiek rekrutēti dažādi speciālisti, kuri nepieciešami bruņotajiem spēkiem, teiksim, mediķi, IT speciālisti, kapelāni un citi. Šīs specialitātes noteiktas likumdošanā. Ikdienā strādājot bruņoto spēku sistēmā savās profesijās, viņi reizē ir militārpersonas, tāpēc nepieciešams apgūt atbilstošas iemaņas. Notiek trīs līmeņu kursi: kareivis speciālists, instruktors speciālists un virsnieks speciālists.

MEŽĀ. Nākamajā līmenī, apgūstot instruktora speciālista iemaņas, kursantiem trīs dienas nācās dzīvot nometnē mežā, veicot dažādus militāras vadības vingrinājumus, lai sajustos kā vienota komanda. Foto: NO ALBUMA

* MEŽĀ. Nākamajā līmenī, apgūstot instruktora speciālista iemaņas, kursantiem trīs dienas nācās dzīvot nometnē mežā, veicot dažādus militāras vadības vingrinājumus, lai sajustos kā vienota komanda. Foto: NO ALBUMA

Kā stāsta kursa priekšnieks Guntars Norbuts, speciālisti Instruktoru skolā deva zvērestu un tika iekļauti bruņoto spēku sistēmā, jo viņiem jāpakļaujas armijas dzīvei: “Šādas mācības visiem speciālistiem, kuri strādā NBS sistēmā, jāiziet obligāti. Viņiem jāsaprot un pašiem jāizjūt, ko nozīmē būt karavīram. No 12 speciālistiem, kuri sāka kareivja speciālista mācību kursu, 11 bija izteikti civilisti, viņu vidū arī maģistri, doktori, kuriem pirms tam ar armiju nav bijis nekādas saistības. Viņi Instruktoru skolā sāka iepazīt karavīra dzīvi no nulles. Speciālists kursu laikā valkā formas tērpu, pakļaujas militārajai disciplīnai, viņš ir tāds pat karavīrs kā ikviens, nepieciešamības gadījumā gatavs stāties arī ierindā.”

Pirmā līmeņa mācības karavīriem speciālistiem Cēsīs notikušas arī iepriekš. Pirmie te kopā sabrauca instruktori speciālisti, kuri līdz tam mācījās Rīgā, Aizsardzības akadēmijā. Tās vadīja Instruktoru skolas pasniedzēji, tāpēc tikai loģiski, ka šoreiz mācības notika Cēsu Instruktoru skolā, kur ir viss nepieciešamais militārai videi.
“Bruņotajiem spēkiem ir vajadzīgi dažādu profesiju speciālisti, bet arī svarīgi, lai viņi pakļautos militārajai disciplīnai. Lai nepieciešamības gadījumā var iesaistīties arī militārajās operācijās,” piebilst G. Norbuts.

Speciālistu apmācībai netika gatavota kāda īpaša programma, viņi mācījās to pašu, ko profesionālā dienesta karavīri un instruktori. Atšķirība vien tā, ka karavīri pēc pirmā līmeņa kursa uz nākamo līmeni var pretendēt tikai pēc trim četriem gadiem, karavīri speciālisti tūlīt turpināja instruktora speciālista apmācību.

Pirmajā līmenī mācības ilga trīs nedēļas, otrajā – tikpat, kursantiem ir gan teorija, gan prakse, kurā ietilpt ierindas mācība, šaušanas vingrinājumi. Pirmajā līmenī viņi apgūst pašus pamatus: kā pareizi nēsāt formas tērpu, kā sapakot somu, kā mainīt apģērbu pārgājiena laikā un citas nepieciešamās iemaņas.

G. Norbuts stāsta, ka speciālis – tiem, gluži kā karavīriem un instruktoriem, katrā priekšmetā jākārto arī ieskaite, jāsaņem pozitīvs vērtējums. Pēc sekmīga karavīra speciālista kursa nokārtošanas uzreiz sākās instruktora speciālista apmācība. Šajā līmenī kursanti apguva personālvadību, apgādes sistēmu, citas nepieciešamās iemaņas, lai pēc kursu beigšanas instruktors speciālists pats būtu gatavs vadīt apmācību, apmācīt karavīrus. Instruktoru kurss noslēdzas ar militāras vadības vingrinājumiem, trīs diennaktis dzīvojot nometnē mežā.

“Lai arī viņu ikdiena galvenokārt paiet kabinetos, uz mācību nometni mežā visi devās ar prieku. Speciālisti kursu izturēja pozitīvi, motivēti, ar lielu interesi, jo viss viņiem ir jauns. Viņi izdarījuši izvēli strādāt bruņoto spēku sistēmā, tāpēc interesanti kaut nedaudz izbaudīt arī karavīru dzīvi. Atbiruma nebija, visi, kuri sāka apmācības, tās arī pabeidza,” informēja G. Norbuts.

No kursu beidzējiem daļa paliks instruktoru līmenī, bet daži turpinās apmācības virsnieka speciālista līmenī. Teiksim, ārsta palīgs paliek instruktora līmenī, bet ārsts jau ir virsnieks. Trešā līmeņa kursi Aizsardzības akadēmijā ilgst četras nedēļas.