Ziņas

Sabiedrība

Šajā brīdī mīlestība nozīmē – nebūt kopā

Top ieraksts. Cēsu Sv. Jāņa baznīcā tiek veikts ieraksts, lai draudzes locekļi ar interneta starpniecību var saņemt Dieva vārdu, piedaloties virtuālajā dievkalpojumā. Par ieraksta tehnisko pusi gādā draudzes loceklis Raimonds Kiršfelds.Foto: Jānis Gabrāns

Ārkārtējā situācija ietekmējusi arī Latvijas kristīgo kopienu, atcelti dievkalpojumi, svētdienas skolas, kristīgās mācības, citi pasākumi draudzēs.

17. marta sanāksmē baznīcu vadītāji un Tieslietu ministrijas pārstāvji panāca kopīgu izpratni, kā saprotams un izpildāms Ministru kabineta rīkojums par ārkārtējo stāvokli un pulcēšanās ierobežojumiem. Baznīcas netiek slēgtas. Garīdznieki kopā ar nepieciešamajiem palīgiem drīkst noturēt dievkalpojumus, tomēr uz tiem netiek pulcēta draudze.

Lai cilvēki nepaliktu bez Dieva vārda stiprinājuma, vairākas draudzes Latvijā ticīgajiem piedāvā dievkalpojumu translācijas vai ierakstus gan video, gan audio versijā. To izmanto arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Cēsu Sv. Jāņa draudzē. Ceturtdienas vakara dievkalpojumi, kas domāti arī iesvētes mācību grupas dalībniekiem, tiek sagatavoti audio versijā, lai mācības turpinātos, bet svētdienās tiek piedāvāts dievkalpojuma videoieraksts, ko var vērot draudzes feisbuka profilā un mājaslapā.

Draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs norāda, ka šādi virtu­ālie dievkalpojumi ir labs risinājums ārkārtējā stāvokļa laikā: “Cilvēkiem ir vēlme būt klātesošiem dievkalpojumā, dzirdēt Die­va vārdu ja ne tieši, tad vismaz virtuāli.”

Pirmā virtuālā dievkalpojuma skatījumu skaits ir ļoti liels, apmēram pusotrs tūkstotis, bet D. Kreicbergs norāda, ka, visticamāk, ne jau visi noskatījušies visu dievkalpojumu: “Domāju, pilnībā to noskatījās vien neliela daļa, bet šie cilvēki vismaz ir informēti, ka šāda iespēja ir. Virtuālie dievkalpojumi dod iespēju sasniegt krietni plašāku auditoriju, jo zināms, ka mūs skatījušies arī ārpus Latvijas dzīvojošie cēsnieki, bijušie vai esošie draudzes locekļi.”

Mācītājs stāsta, ka svētdienās Cēsu Sv. Jāņa baznīca ir atvērta no 11 līdz 12, vajadzības gadījumā arī ilgāk, lai cilvēki individu­āli var saņemt grēku piedošanu, Svēto vakarēdienu, ko nevar izdarīt attālināti. Tas tiek organizēts, ievērojot nepieciešamās drošības prasības un norādes.

Romas katoļu baznīcas Cēsu Kristus Karaļa draudzes prāvests Ronalds Melkers stāsta, ka viņi stingri ievēro ierobežojumu prasības, visi dievkalpojumi ar draudzes piedalīšanos ir atcelti: “Tas ir pareizs lēmums, nevajag meklēt kādas atkāpes, robus likumos, lai tos apietu un pa kluso nāktu kopā. Jā, ir trešais bauslis “Tev būs Svēto dienu svētīt”, kas aicina uz kopīgu dievkalpojumu svinēšanu, bet ir arī piektais bauslis “Tev nebūs nokaut”, un mēs pilnīgi noteikti gribam ievērot šo bausli. Nekādā gadījumā negribam zaudēt kādu draudzes locekli, kādu priesteri, jo pasaulē diemžēl daudzi priesteri jau kļuvuši par šī vīrusa upuriem. Cik zināms, Itālijā šis skaits ir vismaz 60, priesteri miruši arī Polijā, ASV. Tāpēc gribam viens otru pasargāt un darīt to mīlestībā. Lai cik tas varbūt būtu paradoksāli, šajā brīdī mīlestība nozīmē – nebūt kopā.”

Prāvests arī atzīst, ka cilvēki pieraduši pie dievkalpojumiem, līgšanām konkrētos laikos, bet šis esot brīdis, lai saprastu, kas mūs vieno – reliģija vai ticība: “Ja reliģija saka, ka konkrētā laikā jābūt uz dievkalpojumu, bet ticība saka, mums nav šobrīd jāpulcējas, jo no tā ir atkarīga cilvēku dzīvība, domāju, ka priekšroka jādod ticībai. Kad viss būs aiz muguras, cerams, cilvēki īpaši novērtēs iespēju atkal pulcēties dievnamā, lai svinētu dievkalpojumu.”

Viņš arī norāda, ka draudzes locekļi var zvanīt mācītājam, ja nepieciešams saņemt sakramentu. Dievnams ikdienā ir slēgts, jo nav dežuranta, kas sekotu līdzi notiekošajam baznīcā, bet, ja cilvēki vēlas ienākt, lai lūgtu, lai būtu pārdomās, durvis var tikt atslēgtas. Svētdien, kad mācītāji uz vietas, dievnams uz kādu brīdi būs atvērts. Tajā gādās, lai cilvēki ievērotu noteikto distancēšanos.

“Esam gatavi atvērt durvis lūdzējiem, bet šajā laikā galveno uzsvaru liekam uz to, lai cilvēki izbauda baznīcu mājās, ģimenē. Jo baznīca jau nav tik daudz saistīta ar ēku, cik ar cilvēkiem. Šī ir lieliska iespēja pulcēties mājā uz lūgšanu kaut katru dienu. Ir draudzes, kas nodrošina radio, interneta tiešraides dievkalpojumus pat katru dienu, tā ir laba iespēja saņemt Dieva vārdu arī attālināti,” skaidro R. Melkers.
Cēsu baptistu draudzes mācītājs Oļegs Jermolājevs stāsta, ka jau ilgāku laiku ir draudzes whatsapp grupa, kurā viens otram var veltīt labas domas, uzmundrinājumu, nodot jaunāko informāciju. Arī baznīca divas reizes nedēļā ir atvērta individuālām lūgšanām.

“Paši neorganizējam dievkalpojumu tiešraides, jo sapratām, ka nav pareizi, ja katra mazā draudze to dara. Tas šo vienotību, kas tagad īpaši vajadzīga, neveicina, tāpēc aicinām sekot dievkalpojumiem no Mateja, Āgenskalna draudzes vai kādas citas lielās draudzes. Ja nepieciešama telefona saruna ar mācītāju, esam tam atvērti. Ja kāds ir slimībā, ar viņa piekrišanu eju apmeklēt mājās. Cilvēki saprot situāciju, ievēro prasības. Mūsu draudze kā brīvprātīgie pieteikušies Cēsu So­ciālajam dienestam, ja kādam cēsniekam jāpiegādā pārtika, cits nepieciešamais. Šobrīd dienests tiek galā, bet esam gatavi jebkurā brīdī iesaistīties,” uzsver O. Jermolājevs.