Ziņas

Sabiedrība

Saeimas komisija: Par dzīvesvietas deklarēšanu būs jāmaksā valsts nodeva

Par dzīvesvietas deklarēšanu no šī gada 1.jūlija būs jāmaksā valsts nodeva, paredz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ceturtdien, 4.jūnijā, galīgajam lasījumam atbalstītie grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā.

Izmaiņas likumā paredz, ka valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, kā arī atvieglojumus un atbrīvojumus no nodevas maksāšanas noteiks Ministru kabinets.

Paredzēts, ka nodeva būs jāmaksā par dzīvesvietas deklarēšanu attiecīgajā pašvaldībā un pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Ja dzīvesvieta tiks deklarēta elektroniski, valsts nodeva jāmaksā nebūs. Tāpat nebūs jāmaksā par bērna pirmreizējo deklarēšanu. Savukārt nodevu uz pusi paredzēts samazināt represētajām personām, bet no nodevas samaksas pilnībā būs atbrīvoti invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz minimālo algu, kā arī trūcīgās personas. Patlaban iedzīvotājiem par dzīvesvietas deklarēšanu nav jāmaksā, un šos izdevumus pašvaldībām sedz no valsts budžeta.

Paredzēts, ka grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā stāsies spēkā šī gada 1.jūlijā. Likuma grozījumi trešajā lasījumā vēl jāskata Saeimā.