Ziņas

Sabiedrība

Sadarbībā var daudz izdarīt

Strādā vienā novadā. SIA "Unguri" valdes loceklim Hendrikam Robertam Zomeram un restorāna saimniekam Raiskumā Tao Ma satiekoties ir daudz pārrunājama.Foto: Māris Buholcs

Pārgaujas novadā tā ir tradīcija – janvārī rīkot Pateicības dienu tiem, kuri iepriekšējā gadā ar savu darbu daudzinājuši novada vārdu, strādājuši tā attīstībai, atbalstījuši līdzcilvēkus, īstenojuši idejas, no kurām ieguvēja ir sabiedrība.

“Dzīvē viss ir vienkārši – katrs darām savu darbu, darām to, kas patīk, dod gandarījumu pašam un labumu sabiedrībai. Bieži vien steigā aizmirstam pateikt paldies tiem, kuri ir līdzās. Kādreiz nepateiktais atstāj rūgtumu. Nav taču grūti pateikt paldies, jo tas vieno,” uzrunājot Pateicības dienas dalībniekus, sacīja Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, uzsverot, ka Pateicības diena ir pašvaldības paldies tiem, kuri strādā, atbalsta, veido novadu. “Visi, kuri strādājam Pārgaujas novadam, esam savējie,” atgādināja novada vadītājs.

Ar katru, kurš bija uzaicināts, domes priekšsēdētājs iepazīstināja pārējos, pastāstīja, ko viņš pērn paveicis ne tikai savā tiešajā darbā, bet līdztekus tam devis novadam. Uzņēmējs Juris Leimanis nes novada vārdu ne tikai Latvijā, viņa “Apaļkalns” minēts daudzos katalogos, par kādiem citi var tikai sapņot. Astrīde Rozīte ir Straupes lauku labumu tirdziņa tālāk virzītāja. Pērn tajā atvērts “Slow Food” loks. Biedrība “Slow Food Straupe” ir iekļāvusies starptautiskā asociācijā, kurā pārstāvētas ap 150 valstīm.

“Pērn Pateicības dienā saņēmu arī prīmulu. Tā vēsumā uz palodzes ziedēja līdz pavasarim, tad to iestādīju dobē, augs apsakņojās un raisīja ziedus, rudenī ziedēja atkal, un tā līdz pat Ziemassvētkiem. Puķīte visu gadu atgādināja par pašvaldības pateicību un reizē arī to, ka jāiet tālāk,” sacīja Astrīde Rozīte. Ķīnietis Tao Ma ne tikai Raiskumā izveidojis ķīniešu restorānu, viņš atbalstījis Raiskuma internātskolu, pateicoties viņam, te viesojusies ķīniešu delegācija. SIA “MJ Roze” pērn veltījusi lielu uzmanību un ieguldījis līdzekļus, lai pie veikaliem Straupē un Stalbē būtu interesanti vides objekti. Stalbē uzstādīts liels pulkstenis, Straupē – ūdensrats. Raiskumiete Daiga Kaļva aktīvi iesaistījusies “Sakoptāko sētu” vērtēšanā, Saimniekballes rīkošanā. Viņai ne tikai rūp novada sakoptība, arī cilvēku ikdienas dzīve. Kā starptautiskā sieviešu klubu “Cēsis” prezidente Daiga Kaļva iesaistījās labdarības pasākumā, lai atbalstītu ģimenes. Uldis Ezers vada Straupes krājaizdevu sabiedrību, uzņēmēja Iluta Čudorāne ir jauniešu organizācijas “Vari un dari” atbalstītāja un ideju īstenotāja. Straupes jauniešu biedrība ar savu devumu kuplina novada tradīcijas, rīko kultūras un labdarības pasākumus, pensionāre Dagnija Pole pulcē un tur kopā Raiskuma senioru ansambli “Laika ritmi”, straupiešu Reinhardu ģimenes darbs un sasniegumi pērn ierakstīti Vidzemes veiksmes stāstos, Guntars Seisums pērn ieguvis balvu “Čiekurs” par godprātīgu attieksmi pret mežu. Kooperatīvā sabiedrība “Straupe” aizvien atbalsta amatiermākslu, un par to pateicība valdes priekšsēdētājam Imantam Balodim un vēl daudziem citiem. Arī novada domes deputāti līdztekus vēlētāju uzticētajiem pienākumiem atrod laiku būt sporta un kultūras dzīves organizatoru vidū, rosina un arī finansiāli atbalsta novadnieku ideju īstenošanu. Ikviens dāvanā saņēma Pārgaujas novada kalendārus. Tie apliecina gan piederību, gan pienākumu pret novadu. Dāvanā bija arī neparastā franču – latviešu dueta koncerts.

“Mums arī turpmāk kopīgi ejams ceļš. Lai mums izdodas sasniegt to zvaigzni, uz kuru ejam! Tradīcija turpināsies arī nākamgad, jo vienmēr būs cilvēki, kam gribas pateikt un ir jāpasaka paldies,” sacīja novada pašvaldības vadītājs.

Pateicības diena notiek kopš novada izveidošanas. Ik gadu pašvaldība pagodina ap pussimt cilvēku un uzņēmumu.