Ziņas

Sabiedrība

Sadalīs 20 000 eiro Limbažu vēsturiskā centra ēku fasāžu un jumtu renovācijai

Limbažu novada pašvaldība sadalīs 20 000 eiro Limbažu pilsētas vēsturisko ēku fasāžu un jumtu renovācijai, noskaidrots pašvaldībā.

Viena projekta īstenošanai vienam īpašumam piešķirtais pašvaldības finansējums var būt līdz 6500 eiro, tajā skaitā ēku fasāžu renovācijai – līdz 1500 eiro, un jumta renovācijai līdz 5000 eiro.

Izvērtējot pieteikumus, tiks ņemts vērā ēkas vēsturiskā nozīme un tās novietojums pilsētvidē, stūra apbūve, atrašanās tūrisma maršrutā, kā arī ēkas būvniecības periods no 18.gs. otrās puses līdz 19.gs. beigām. Tāpat uzmanība tiks pievērsta pašu pieteikuma iesniedzēju ieguldījumam un ēkai nepieciešamo darbu apjomam.

Konkursa mērķis ir veicināt Limbažu pilsētas vēsturiskā centra ēku īpašnieku, apsaimniekotāju un iedzīvotāju atbildību par sava nekustamā īpašuma vizuālo un tehnisko stāvokli, atjaunot kultūrvēsturiskā mantojuma objektus, vides kvalitātes uzlabošana un arhitektonisko vērtību izcelšana.

Konkursā var piedalīties ēku īpašnieki, apsaimniekotāji un iedzīvotāju grupas, kuru nekustamais īpašums atrodas Limbažu pilsētas vēsturiskā centrā, Cēsu ielā posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Rīgas ielai, Ģildes ielā, Burtnieku ielā posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Lībiešu ielai, Parka ielā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Mūru ielai, Dārza ielā posmā no Jūras ielas līdz Jaunai ielai, Mazā Parka ielā, Jūras ielā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Ievu ielai un Pļavu ielā.

Pieteikties var līdz 2.maija plkst.15, dokumentus iesniedzot Limbažu novada pašvaldība vai nosūtot pa pastu.