Ziņas

Sabiedrība

Rudenī pār jaunu tiltu

Ainava mainās. Augšlīgatnē tiks nojaukts un uzbūvēts jauns dzelzceļa pārvads. Lai nodrošinātu satiksmi, vispirms jāuzceļ pagaidu tilts.Foto: Māris Buholcs

Augšlīgatnē ainava mainās ar katru dienu. Līdzās Vidzemes šosejas ceļa pārvadam tiek būvēts pagaidu tilts, šosejas malās jau iezīmēts gājēju celiņš. SIA “Tilts” paveiktais redzams katram garāmbraucējam un līgatnietim.

“Patlaban sagatavo apbraucamo tiltu, pārceļ dzelzceļa komunikācijas, kas bija piestiprinātas zem vecā tilta, un tad varētu nojaukt veco ceļa pārvadu. Mēneša beigās vajadzētu palaist satiksmi pa apbraucamo tiltu. Satiksmi regulēs luksofors, bet brīvdienās droši vien regulētājs, jo mašīnu plūsma abos virzienos ir ļoti dažāda, ” stāsta VAS “Latvijas Valsts ceļi” Cēsu nodaļas vadītājs Uldis Plendišķis. Jaunā pārvada izbūve izmaksās 984 tūkstošus eiro.

“Paldies Dievam, ka šo tiltu būvē. Vecais ir bīstams, tikai laimīgas sagadīšanās dēļ nav notikusi kāda nelaime. Tādā stāvoklī tilts ir jau vairākus gadus. Ar bērnu ratiņiem bija bīstami iet pāri,” saka Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins.

Protams, gan iedzīvotājiem gan braucējiem būs jāsamierinās ar neērtībām. Lai cilvēkus pasargātu, nevarēs iet pa ierasto ceļu. Būvlaukums būs nožogots. Kā atzīst speciālisti, sarežģītākais ir nojaukt veco tiltu. Vilcieni brauks kā caur tuneli. Kad vilciens tuvosies, darbi uz pārvada tiks pārtraukti, kad vilciens aizbrauks, tie turpināsies. Strādās regulētājs, kas koordinēs darbus uz pārvada. Tāda kārtība ir ierasta virs dzelzceļa līnijām.

Līdztekus notiek arī gājēju celiņa izbūve no krustojuma uz Nītauri līdz pagriezienam uz Līgatnes pilsētu. “Celiņš gājēju drošībai ir ļoti būtisks. Īpaši ziemā, tumsā neviens nejutās drošs,” bilst Ainārs Šteins un atklāj, ka Līgatnē būs arī fotoradars, arī tas ietekmēs drošību.

Par to, ka līdzās Vidzemes šosejai Ieriķos vajadzīgs gājēju celiņš, runāts vairākus gadus. Tas būs no vienas degvielas uzpildes stacijas līdz otrai un taps šovasar.

Uz Vecpiebalgas ceļa darbi nākamajā mēnesī atsāksies Taurenē. Beidzot būvnieki varēs nojaukt ēku “Dispečeri”, ko valsts atsavināja īpašniekam, un izbūvēt ceļu, kā plānots.

Ieskatoties šīsvasaras un pārredzamas nākotnes plānos, bijušajā Cēsu rajonā tiks daudz paveikts valsts ceļu sakārtošanā. Protams, turpināsies Vecpiebalgas ceļa pārbūve. Ilgi gaidīts, bet bija tā vērts – varēs teikt par ceļu no Priekuļu apļa līdz Melturkrogam. Ceļam tiks veikta pārbūve, notiks viadukta un dzelzceļa tilta rekonstrukcija, bet pie “Saulrītiem” izbūvēts aplis. Uldis Plendišķis pastāsta: “Atlikusi tikai formalitāšu kārtošana pirms būvniecības, un darbi varēs sākties.” Viņš informē, ka drīzumā sāksies ceļa Augšlīgatne – Nītaure pārbūve. Līgums ar uzņēmēju jau noslēgts. Plānota ceļu virsmas seguma apstrāde vairākos mazāku ceļu posmos. Drabešu pagastā ceļam Drabeši – Līvi, ceļam uz Smilteni no Leukādijas pagrieziena līdz Liepai, no Liepas centra līdz Liepasmuižai, Straupes centrā un posmā no Vecpiebalgas uz Inešiem.

Ne tikai asfaltētie ceļi pamazām un iespēju robežās tiek pārbūvēti, remontēti. Līgatnē no šosejas līdz Ķempju baznīcai, kā arī ceļam uz Ratniekiem tiks veikta grants seguma pastiprināšana.

Satiksmes drošības uzlabošanai Vidzemes šosejas malā būs barjeras no Melturiem līdz Rīdzenei.

“Šodien strādājam pie nākamā un tālāko gadu ieceru īstenošanas. Top projekti, un pamazām iezīmējas, kad varētu sākties darbi,” saka Uldis Plendišķis. Vajadzību saraksts ir garš. Projekts ir izstrādāts tiltam Raunā pār Raunas upi aiz baznīcas, un ir cerība, ka nākamgad varētu norisināties būvniecība. Projektēšana notiek otram tiltam. Inešu pagastā pār Ogres upi uz ceļa Jaunpiebalga – Jēči tiek projektēts tilts pār Gauju.

Caurtekai Vaives pagastā pie Kaķukroga, kas ir viena no vecākajām mūrētajām caurtekām Latvijā, un Līgatnes gravā nākamgad paredzēts remonts, saglabājot katras vēsturiskās īpatnības.

Vidzemes šosejai no Rīdzenes līdz Bērzkrogam, kas jau gadiem dara galvassāpes ikvienam braucējam, notiek projektēšana, ja būs, kā iecerēts, nākamgad varētu sākties darbi. Nākamgad varētu būt arī ceļa Cēsis – Stalbe pārbūve. Ir iecere, ka pēc diviem gadiem varētu sākt projektēt tiltu pār Gauju pie Rāmniekiem. “Ir vēl citi plāni, darāmā netrūkst,” saka Uldis Plendišķis.

Vasarā, kaut kur braucot, vērtīgi būs paskatīties kartēs, kur notiek ceļu vai tiltu remonti, lai nebūtu nepatīkamu kavēšanos. Bet nieka kavēšanās ir tikai sīkums, salīdzinot ar to, ka pavisam drīz būs līdzens un skaists ceļš.