Ziņas

Sabiedrība

Ruckas parks sāk atdzīvoties un apdzīvoties

Vieta ikvienam. Ruckas parkā top daudzfunkcionālais vides objekts “Pieturvieta RUCKA”, lai cēsnieki ne tikai izietu cauri šim parkam, bet piestātu uz kādu brīdi, lai atpūstos, lai bērni pašūpotos. Foto: Jānis Gabrāns

Cēsīs, Ruckas parkā, šodien atklāj daudzfunkcionālu vides objektu “Pieturvieta RUCKA”, kas veidots kā atpūtas vieta dažādu paaudžu apmeklētājiem. Te piedāvā šūpoles un iespēju piesēst, atpūsties.

Vides objekts tapis Latvijas Laikmetīgās mākslas centra īstenotās publiskās mākslas programmas “KOPĀ” ietvaros, ko finansē Kultūras ministrija, realizē Ruckas mākslas un izglītības centrs sadarbībā ar arhitektu biroju “NOMAD architects”.

Centra vadītāja Ieva Ūbele stāsta, ka pieteikušies konkursam par iespēju veidot vienu no desmit publiskās vides objektiem: “Bijām iepazinušies ar “NOMAD architects”, kuri strādā jomā, ko sauc par ilgtspējīgu arhitektūru, bezatkritumu arhitektūru, lai pārrunātu, ko kopīgi varētu darīt Ruckā. Īpaši ņemot vērā, ka Cēsu pašvaldība pērn parakstīja apņemšanos ieviest bezatkritumu pamatprincipus, arī mēs – Ruckas mākslas un izglītības centrs – esam pievienojušies šiem principiem. Uzzinot par konkursu, piedāvājām kopīgi izstrādāt kādu objektu, un “NOMAD architects” piekrita. Mūsu nosacījums bija, ka objektam jābūt parkā un jābūt funkcionālam. Arhitekti piedāvāja idejas, diskutējām, vienojāmies, ka tas varētu būt šūpoļu un sēdelementu komplekss, startējām konkursā, esam priecīgi, ka mūsu projekts bija viens no desmit, kas guva atbalstu.”

Latvijas Laikmetīgā mākslas centra direktore Solvita Krese norāda, ka, pārvēršot Ruckas parku par pilsētnieku un viesu pastaigas galamērķi, objekts “Pieturvieta RUCKA” piedāvā atraktīvu un pievilcīgu vidi dažādu paaudžu cilvēkiem un veido atvērtu un iekļaujošu publisko telpu pilsētas kartē.

I. Ūbele atzīst, ka šobrīd cēsnieki lielākoties tikai iziet cauri parkam, jo tajā nav nekāda pieturas punkta: “Šis objekts varētu piesaistīt dažāda vecuma cilvēkus, te varēs nākt vecāki ar bērniem, vecvecāki ar mazbērniem, jo bērniem būs šūpoles, pieaugušajiem būs, kur pasēdēt. Arī senioriem vieta, kur pasēdēt parkā. Ceram, ka cilvēki radīs iespēju te pabūt kādu brīdi ilgāk, tāpēc arī nosaukums izvēlēts “Pieturvieta RUCKA”. Gribam, lai cilvēki arī vairāk seko līdzi tam, kas notiek Ruckā, kādi pasākumi te notiek, jo piedāvājums ir ļoti dažādām auditorijām.”

“NOMAD architects” pārstāve Marija Dambe stāsta, ka, domājot, kādam būt šim objektam, negribējuši veidot tipisku rotaļlaukumu, kas vēstītu, ka šī vieta ir tikai bērniem: “Gribējām, lai piedāvājums vērsts uz visu ģimeni, tāpēc tapa šāda elementu kopa, kur bērni var šūpoties, vecāki tikmēr pasēdēt. Projektējot šūpoles, bija jādomā par drošības prasībām, tām jāatbilst bērnu rotaļlaukumu prasībām, un to arī ievērojam.”

Viņa arī uzsver, ka caur šo projektu vēlas aktualizēt diskusiju par būvniecības atkritumiem: “Aprites ekonomikas ieviešana būvniecībā ir gandrīz tikpat svarīga, cik ēku energoefektivitātes uzlabošana. Piemēram, vides objekta apdares veidošanā, eksperimentējot ar atgūto materiālu izmantošanas iespējām, izmantojām sintētiskā futbola zāliena atgriezumu un koksni, kas ievākta no būvgružu šķirotavas.”

Drošības prasības neļāva no tiem gatavot šūpoļu nesošās konstrukcijas, tām izmantoti jauni kokmateriāli, jauni metāla savienojumi, bet sēdelementiem galvenokārt izmantots atgūtais materiāls.
Ieva Ūbele norāda, ka šis objekts būs kā apliecinājums Ruc­kas mākslas un izglītības centra šī gada prioritātēm. 2020. gadā bezatkritumu tēma ir viens no Ruckas darbības virzieniem, gan izvēloties rezidējošos māksliniekus, gan organizējot ar bezatkritumu tēmu saistītus pasākumus, tai skaitā Latvijā pirmo bezatkritumu dzīvesveida jeb “Zero Waste” vasaras skolu.

Rudens, iespējams, nav īstais laiks uzstādīt šūpoles, bet, kā skaidro I. Ūbele, šis konkurss bija kā viens no atbalsta pasākumiem vizuālās mākslas jomai “Covid-19” izraisītās krīzes pārvarēšanai.
“Laikmetīgās mākslas centra īstenotā programma “KOPĀ” paredzēja, ka objekti var būt arī īslaicīgi, proti, tos uzstāda un pēc laika novāc, bet vēlējāmies, lai tas paliek un kalpo sabiedrībai. Nav jēgas kaut ko uzbūvēt, lai nojauktu. Tālāko objekta uzraudzīšanu un apsaimniekošanu uzņemamies paši. Mums svarīgi, lai apkaime attīstās. Pie šī objekta būs plāksne ar paskaidrojumu, kas ir otrreiz izmantotie materi­āli, kāpēc tas darīts, kāpēc svarīgi tam pievērst uzmanību. Tas būs arī kā izglītojošs elements, jo ļoti daudz atkritumu rodas būvniecības procesā.

Gribam, lai šis parks, kas atrodas gandrīz pilsētas centrā, sāk atdzīvoties un apdzīvoties. Vēl parkā vajadzētu ienest gaismu. Ja viss ies, kā cerēts, uz Ziemas­svētku laiku mēģināsim parkā izveidot gaismas instalāciju,” stāsta I. Ūbele.