Ziņas

Redzeslokā

Rūcamavotu neprivatizēs

Foto: Indars Krieviņš

Redakcijā atskanēja zvans, kurā kāds izteica bažas, ka, pildot ūdeni Rūcamavotā, kas ir cēsnieku iecienītākā ūdens ņemšanas vieta, dzirdējis runas, ka avotu drīzumā privatizēšot un ūdens prieki beigšoties. “Druva” sazinājās ar Cēsu novada pašvaldības projektu un vides speciālisti Intu Ādamsoni, kura norādīja, ka runas ir absolūti nepamatotas, jo avots atrodas uz Dabas aizsardzības pārvaldes zemes, viņu pārziņā, un šāds statuss paliks arī turpmāk: “Iespējams, runas raisījis fakts, ka šoruden tur notiks infrastruktūras rekonstrukcija. Pārgaujas novada pašvaldība izsludinājusi darbu veikšanas iepirkumu, kas noslēgsies augusta otrajā pusē. Darbu gaitā iecerēts atjaunot gājēju taku no stāvlaukuma līdz Rūcamavotam un tālāk gar Sarkanajām klintīm, izvietot informācijas stendus, atpūtas soliņus, atkritumu urnas.

Iespējams, būs kāds brīdis, kad avotam nevarēs piekļūt, lai gājēju plūsma netraucētu darbiem. Līdz šim infrastruktūra pie avota veidota, pateicoties entuziastu pūlēm. Tagad darbus veiks atbilstoši visām prasībām par Eiropas Savienības, valsts un pašvaldības līdzekļiem.

Nākamajā gadā Cēsu novada paš­valdība, kuras lietošanā nodots stāvlaukums, veiks tā rekonstrukciju, nedaudz paplašinot teritoriju, kā arī veicot citus nepieciešamos darbus, lai var novietot vairāk automašīnu.”