Ziņas

Sabiedrība

Risinājumi tūrisma vasarai

Vecā brūža stāsti. Sākums 15. gadsimtā, no 19. gadsimta saglabājies tornis, no 20. gadsimta celtnes - tas viss vienā Cēsu ainavā un šajā tūrisma vasarā arī izstādē par Cēsu brūzi.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Šī būs kārtējā vasara Cēsīs, kad pilsētas vēsturisko teritoriju, pazīstamu kā veco alus brūzi, ar izstādēm piepildīs nodibinājums“Vides risinājumu institūts”. Tā izpilddirektore Inese Suija – Markova stāsta, ka tiek strādāts pie idejas, ka šajā vietā ar laiku taps zinātnes, mākslas un gastronomijas centrs. Daudzas vasaras pēc kārtas šajā tukšo ēku kompleksā bija laikmetīgās mākslas izstādes, uz kurām aicināja Cēsu Mākslas festivāla organizētāji. Pēc desmit Mākslas festivāla vasarām tā rīkotāji nolēma mainīt izstādes vietu, bet “Vides risinājumu institūts” nolēmis turpināt tradīciju, ka senā klēts un senais brūzis vasarā tiks atvērts apmeklētājiem, piedāvājot izstādes.

No Bonnas Vācijā uz Cēsīm ce­ļo vērienīga izstāde “Zinātnes revolūcija: ārpus laboratorijas”. To Cēsīs sagaidīs bērnu zinātnes centrs “Z(in)oo”, kurš iesaistījies starptautiskā amatierzinātnes projektā un tāpēc meklēja piemērotas telpas ekspozīcijas izvietošanai. Ar “Vides risinājumu institūtu” notikusi vienošanās, ka no 1. jūlija divus mēnešus izstāde notiks tās pārziņā esošajā ēkā Pils laukumā, kādreizējā muižas klētī.

“Mēs sapratām, ka tik apjomīgai, starptautiskai izstādei šis nams ar plašo telpu ir piemērots. Izstāde piesaistīs arī iebraucēju interesi, tāpēc vieta tieši līdzās tūristu iecienītākajam objektam – viduslaiku pilsdrupām – ir piemērota,” spriež Inese Suija – Mar­ko­va.

Kā nu jau ierasts, Cēsīs jūlijā ap­meklētājiem tiks atvērts arī senais brūzis. Šī kompleksa pirmsākumi meklējami viduslaikos, te alus darītava strādāja pilsmuižas laikā, un alus rūpnīcas vajadzībām padomju laikā senās ēkas papildinātas ar tā laika celtnēm.

Vecajā brūzī šovasar iecerēta izstāde par pašu vēsturisko vietu – “Brūža stāsti”. “Vēsturisko ēku komplekss ir tik unikāls, ka pašam brūzim ir, ko teikt. Viesi, kas braukuši uz izstādēm, teikuši, ka vieta ir to vērta, lai to apmeklētu. Tā runā krekšķot, raud no mitruma, tajā dažādos gadsimtos notikuši interesanti procesi, veidojušies uzņēmumi. Vēl ir sastopami cilvēki, kuri var pastāstīt par procesiem, kas te bijuši pirms 50 un vairāk gadiem,” atzina Inese Suija – Markova, pavēstot, ka brūža vēstures ekspozīcijas veidošanā notikušas intervijas, filmēti cilvēki, kuri kādā dzīves posmā te strādājuši. “Tagad šiem cilvēkiem ir jau 70, kādam pat 95 gadi. Scenārijā, kuru raksta Ivo Briedis, iekļauts arī stāsts par kooperatīvu “Augļu dārzs”, kurš vecajā brūzī atradās vēl pirms rūpnīcas “Cēsu alus”,” skaidro Inese Suija – Markova. “Koope­ra­tī­va “Augļu dārzs” vadītāja meita, kurai tagad ir 92 gadi, pastāstīja, ko no tā laika atceras. Lai gan vecā kundze Rīgā pārvietojas ratiņkrēslā, viņa piekrita atvešanai uz Cēsīm, lai parādītu un pastāstītu, kā te reiz bijis. To visu audiovizuālos eksponātos vasarā rādīsim, lai ar izstādes starpniecību vecais brūzis runātu pats par savu vēsturi.”

Uzņēmējs Gundars Skudriņš pirms pāris gadiem izlēma par labu vecā alus brūža iegādei. Ēkas, kas te sabūvētas laikā no 19. gadsimta, ir industriālais un kultūras mantojums. Ekspozīcijas “Brūža stāsti”, cerams, ieinteresēs te iegriezties ne vien cēsniekus, arī pilsētas viesus. Projekta pieteikums par iespēju apmeklētājiem nodrošināt ceļošanu laikā šķitis in­teresants un saņēmis atbalstu no Kultūrkapitāla fonda, Valmie­ras fonda.