Ziņas

Sabiedrība

Risinājumi bērnudārzu vietu skaita palielināšanai

Vieta arī mazuļiem. Lielākais skolas nams Cēsīs, kas sākas Leona Paegles ielā 1, bet pēdējais tā korpuss jau vērsts uz Lapsu ielas pusi, šovasar tiek piemērots arī piecu un sešu gadu vecu bērnu uzņemšanai, lai pirmsskolā gatavotos skolas gaitām.Foto: Indars Krieviņš

Cēsīs turpinās ģimeņu ar bērniem ienākšana uz palikšanu. Jūlija sākumā pašvaldības Izglītības nodaļā uzstādīts mazs pilsētas rekords. Nedēļas laikā vien tika pieteikti 12 jaunpienācēji pilsētā, un visiem likumā noteiktā kārtībā jāgarantē mācību vide pirmsskolā, lai mazie tiktu sagatavoti skolai. Vecāki ar bērniem uz dzīvi Cēsīs pārcēlušies no Valmieras, Jaunpiebalgas, Siguldas, Jūrmalas un Rīgas.

Tajā brīdī Cēsu novada dome jau bija lēmusi, ka vasarā lielākajā no skolām – Cēsu Pilsētas vidusskolā – radīs atbilstošus apstākļus sešus un piecus gadus vecu bērnu uzņemšanai pirmsskolā. Jau vasaras sākumā prognozes liecinājušas, ka uz Cēsīm kā labvēlīgu vietu dzīvošanai ar bērniem tiecas jaunu cilvēku ģimenes. Arī pagājušajā vasarā divus un trīs gadus veciem bērniem trūka vietas pilsētas bērnudārzos. Vecāki paši tās meklēja, lūkojoties pilsētai apkārtējo pagastu pirmsskolu grupās. Ja vieta bija, mātes pēc bērna kopšanas laika varēja atgriezties darbā. Arī tas Cēsu novada domi rosināja lemt par papildu pirmsskolas grupas izveidi Cēsu novadā – Vaives pagasta Krīvu ciemā.

Šovasar Krīvu ciema skolas ēkā, kura mācību gada laikā nav pilnībā noslogota, notiek vēl viena pārbūve. Līdz novembrim tiks panākti valstī noteiktām prasībām atbilstoši apstākļi pirmsskolas vecuma bērnu grupas atvēršanai. Daļa vecāku, kuri pagājušajā ziemā Krīvus pieņēma kā pagaidu risinājumu, kamēr bērnam atbrīvosies vieta pirmsskolā Cēsīs, nolēmuši arī turpmāk mazuli vadāt uz Krīviem. Attālums neesot liels un pirmsskolas pakalpojumu līmenis pilnībā apmierina.

Tagad, kad atlicis mēnesis līdz mācību gada sākumam, vienā no Cēsu Pilsētas vidusskolas korpusiem top pirmsskolas grupas telpa un grupā jau uzņemti 20 bērni- ienācēji pilsētā. Grupa paredzēta 24 bērniem tāpat kā pārējos pilsētas bērnudārzos, kur sagatavo mazuļus skolas gaitām. Cēsu Pilsētas vidusskola nebūs vienīgā, kurā integrēs pirmsskolas vecuma grupas. Skola un bērnudārzs atrodas zem viena jumta arī Cēsu 2. pamatskolā un Cēsu internātpamatskolā. Abās ir radīti labi apstākļi, skolu pagalmos izbūvēti laukumi rotaļām, kuros mazajiem garantēta drošība.

Cēsu Pilsētas vidusskolas direktore Aija Sīmane “Druvai” skaidroja, ka vasarā tiks paveikts nepieciešamākais, lai skolas korpusā, kurā ikdienā uzturas sākumklašu skolēni, labi justos arī pirms­skolas audzēkņi. Mazajiem mācību un atpūtas vide top līdzšinējā zīmēšanas telpā.

Izglītības pārvaldes metodiķe Dzintra Kozaka skaidro, ka šajā pirmsskolas grupā tiks uzņemti bērni, kuri dzimuši, sākot no 2013. gada. Vērtējot šībrīža situāciju par rindām uz vietām Cēsu novada bērnudārzos, pašvaldības speciāliste spriež, ka rudenī vietas pirmsskolā nāksies atteikt tikai tām ģimenēm, kurām atvase dzimusi 2017. gadā. “Rēķinā­mies, ka vasarā iedzīvotāju kustība ir visaktīvākā. Tikai rudenī redzēsim, vai visiem, kuri dzimuši 2016. gadā, uzreiz pienāks rinda bērnudārzā,” teic speciāliste Dz. Kozaka. “Vairāk par 24 bērniem grupā nedomājam uzņemt. Bēr­ni, kuri pusotru gadu sasniegs rudenī, tiks pirmsskolā, jo mammām jāatgriežas darbā, bet bērniem, kuriem pusotrs gads būs decembrī vai janvārī, šoruden vietas vēl nebūs, jāgaida rindā.”

Cēsu novada dome konkursa kārtībā izraudzījusies pedagoģes, kuras strādās jaunatvērtajā grupā vidusskolā. “Šim darbam izvēlējāmies labākās no labākajām. Viena no skolotājām pārcēlusies no Rīgas,” skaidro Dz. Kozaka.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs par ģimeņu, kurās aug bērni, pieplūdumu pilsētā saka: “Mēs tikai priecājamies.” Domē sprieduši un izdarījuši secinājumus, bet radikālus lēmumus, lai ar laiku mazinātu rindu bērnudārzā, domē pieņemšot rudenī. “Līdz šim lēmumu neesam pieņēmuši, jo gaidām rudeni ar Izglītības likumā paredzētiem grozījumiem,” bilst novada domes priekšsēdētājs.

Viņš arī atklāj, ka nav plānots celt jaunu ēku: “Izmantosim pilsētā jau esošo infrastruktūru, lai palielinātu vietas pirmsskolai. Tas būs darbs numur viens, kad rudenī gatavosim pašvaldības budžetu 2019. gadam. Deputāti ieceri jau zina un atbalsta.”
Ienākot Cēsīs, ģimenes ar sko­las vecuma bērniem pērk īpašumus, zemi, lai celtu privātmājas vai arī pārbūvētu 50. un 60. gados celtās ģimenes mājas. Pašvaldība prognozē, ka skolēniem gan vietas pilsētā nevarētu trūkt. Varot tikai gadīties, ka pirmklasnieku vairs nevar pieteikt konkrētā skolā, ja tas nav noticis pusgadu pirms mācību gada sākuma.