Ziņas

Sabiedrība

Rindas pēc grāmatām

Bibliotēkā. Cēsniece Gundega Freimane pie stenda ar tikko iznākušām latviešu autoru grāmatām pienāk ik reizi, kad apmeklē Cēsu Centrālo bibliotēku, un tur rod līdzņemšanai grāmatas, pēc kurām vēl nav izveidojusies lasītāju rinda.Foto: Māris Buholcs

Cēsu Centrālajā bibliotēkā uz 16 latviešu autoru grāmatām izveidojušās lasītāju rindas. Intereses ziņā rekordisti ir romāni par Latvijas vēsturi, it sevišķi grāmatu sērijā “Mēs. XX gadsimts”.

Lai gan Noras Ikstenas romāns “Mātes piens” iegādāts piecos eksemplāros, 35 lasītājiem arī tagad jāgaida rindā uz grāmatas saņemšanu. Kad rinda pienāk, lasīšanai atvēlētas ne vairāk kā desmit dienas. Novadu bibliotēkās laukos aina tā pati – ir liela interese par šo grāmatu. Bibliotēkās vēsturiskajā Cēsu rajonā “Mātes piens” lasīšanai izsniegts jau vairāk nekā 200 reižu, bet interesenti tikai nāk klāt.

Tikko romānu sērijā klajā nākusi Gundegas Repšes “Bogene”. Arī tā iepirkta vairākos eksemplāros, bet Cēsīs uz grāmatas lasīšanu gaida 13 interesenti. Pirms kāda laika izdotais romāns “Svina garša” vēsturiskā Cēsu rajona bibliotēkās lasīšanai izdots 241 reizi. Pašās Cēsīs apritē ir četras grāmatas, uz to saņemšanu tagad rindā pierakstījušies 18 lasītāji.

Uz Ingunas Baueres grāmatas “Ne zelts, bet putekļi” 2. daļu un uz Laimas Kotas “Mierielas vilkme” ir vēl lielāka rinda – katru grāmatu rindā gaida 20 bibliotēkas lasītāju.

Cēsu Centrālās bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Aija Lauberga stāsta, ka latviešu literatūra ir cieņā. Nelielas rindas ir pēc I. Ābeles grāmatas “Klūgu mūks”, O. Ozola – “Neērtas patiesības”, D. Avotiņas “Mani spēka pīlāri”, A. Pučes “Jūs nekad viņu nenogalināsiet”, bet gara rinda – 14 lasītāji – gaida uz M. Krekles “Ilgu putni ar sasietiem spārniem”. No savulaik izdotiem romāniem apmeklētāji ieinteresējušies par A. Dziļuma darbu “Saplēstā krūze”.