Ziņas

Sabiedrība

Rīgas iela atvērta braukšanai

Var braukt. Pēc astoņiem mēnešiem, kuru laikā tika pārbūvēta Rīgas iela, tagad tā atvērta arī transporta kustībai posmā līdz Rožu laukumam.Foto: Indars Krieviņš

Jau vairākas dienas automašīnu kustībai Cēsīs atvērta rekonstruētā Rīgas iela posmā no Kases ielas līdz Rožu laukumam.

Rekonstrukcijas laikā Rīgas ielā pārbūvētas komunikācijas – ūdensvadi, lietus un sadzīves kanalizācija, nomainot pievadus līdz ēku sienām. Nomainīts brauktuves un ietvju segums. Tagad iela atvērta braukšanai, bet ekspluatācijā tiks nodota vien tad, kad būs pabeigta rekonstrukcija visā plānotajā garumā līdz Līvu laukumam.

Cēsu novada pašvaldības Ko­munālās nodaļas vadītājs Vla­dimirs Kalandārovs skaidro, ka pabeigtajā posmā kopumā paveikts tas, ko pašvaldība vēlējās: “Kā jau būvniecības procesā, ir dažas sīkas nepilnības, esam sagatavojuši defektu aktu par to, kas jānovērš, bet vēl jau objekts nav nodots, tāpēc būvniekam ir laiks visu sakārtot.”

Šobrīd transporta kustība atvērta līdz Rožu laukumam, no kura pa mazo šķērsielu nokļūt uz Lielo Katrīnas ielu, pa to līdz Palasta ielai vai uz Līvu laukumu, nogriežoties pa Lielo Līvu ielu.
Rekonstrukcijas darbi turpinās posmā no Rožu līdz Līvu laukumam, kur patlaban notiek komunikāciju izbūve.

“Pagaidām laika apstākļi darbu turpināšanai ir ļoti labvēlīgi. Paspēsim izbūvēt sadzīves kanalizāciju, lietus ūdens kanalizāciju, nav zināms, cik daudz paspēs ielikt ūdensvadu. Centīsimies iespējami vairāk, lai pavasarī uzreiz varētu sākt strādāt pie seguma atjaunošanas posmā no Rožu laukuma,” skaidro V. Kalandā­rovs.

Kad iestāsies auksts laiks un darbus vairs nevarēs turpināt, būvnieks ņems tehnoloģisko pārtraukumu, šajā ielas posmā tiks uzbērta grunts un transporta kustība tiks atļauta. Protams, segums nebūs ideāls, bet braukt varēs. Kad pavasarī laika apstākļi ļaus, darbi atsāksies. Šobrīd kopējais darbu beigšanas termiņš ir 20. maijs, bet zināmas izmaiņas var ieviest arheoloģiskā uzraudzība.

V. Kalandārovs gan norāda, ka vēl kādu dienu satiksme Rīgas ielā tiks slēgta, lai veiktu sadzīves kanalizācijas pieslēgumu Rīgas un Rožu laukuma krustojumā pie kafejnīcas “2Locals”.
Aptaujātie Rīgas ielas uzņēmēji pauž dažādus viedokļus par piedzīvoto ielas rekonstrukcijas laikā. Edgars Pelcis, veikala “Kris­ta” līdzīpašnieks, atzīst, ka veikals šo ielas remontu pārdzīvojis labāk nekā savulaik Gaujas ielas rekonstrukciju. Atgādināsim, ka tolaik remonts noveda pie veikala slēgšanas.

“Šoreiz klājās nedaudz vieglāk. Komunikācija ar būvniekiem bija laba, gandrīz viss, ko prasīju, tika atrisināts. Cik viņi varēja, tik nāca mums pretī, un pretenziju par sadarbību nav. Piegādātāji jau pukstēja, īpaši tie, kuriem kas vairāk bija jānogādā līdz veikalam, bet viss tika piegādāts, neviens neatteica,” stāsta E. Pelcis. Viņš gan atzīst, ka vēl jau būs jāpagaida, kamēr cilvēki šajā ielā atgriezīsies: “Iela ir vaļā, bet apmeklētāju kustība nav jūtami palielinājusies. Cilvēki, iespējams, nav pat pamanījuši pārmaiņas. Arī mašīnu kustība pirmajās dienās minimāla, jo šoferi turpina izvēlēties citus ceļus. Atliek cerēt, ka cilvēki atgriezīsies.”

Uzņēmējs arī norāda, ka ne visi izturējuši šos mēnešus, daži veikali tomēr aizvērušies, tie gan nebija pārtikas veikali. Rīgas ielā darbu pārtrauca arī veikals “Va­lentīna”. Īpašnieks Einārs Pur­malis atzīst, ka ielas remonts jūtami ietekmējis apmeklētāju plūsmu, tāpēc pieņemts lēmums tirgotavu slēgt: “Dzirdēju līdzīgas domas no vēl vairākiem tirgotājiem, bet mums ir veikals “Lau­ciņi” Jāņa Poruka ielā, tāpēc nolēmām turpināt darbību tikai tajā. No vienas puses, it kā sāpīgs lēmums, jo gandrīz 25 gadus Rīgas ielā strādājām, bet, no otras, iespējams, tas bija pareizs solis.”

Sarunās vairākkārt dzirdēts, ka ar rekonstrukcijas rezultātu nav apmierināta veikala “Konku­rents” īpašniece Ineta Ledaunie­ce. Viņa to apstiprināja, norādot, ka viņas iebildumi nav uzklausīti. To apliecinot plašā sarakste ar paš­valdību, kas šajā laikā uzkrājusies.

“Galvenā problēma tā, ka pie mana veikala pieļautas atkāpes no būvprojekta. Es tās salīdzinātu šādi – jums uzšūts pārāk liels uzvalks, bet tā vietā, lai ko mainītu, pasaka, ka jums jāstaigā uz koka kājām, lai bikses būtu laikā. Bija izstrādāts ielas rekonstrukcijas projekts, apstiprināts, bet rezultātā iela izbūvēta neatbilstoši projektam. Tagad ēkai pašvaldība liks jaunu pakāpienu, jo ietvi izbūvēja nevis atbilstoši ēkai, bet ēku mēģina pielāgot izbūvētajai ielai. Mēs stīvējamies par šo vienu pakāpienu, jo uzskatu, ka pakāpiens ir ēkas sastāvdaļa, bet man grib apgalvot, ka tas būs ielas sestais elements. Es pastāvu uz to, ka jārealizē tas, kas apstiprināts projektā,” teica I. Le­dauniece.

Komunālās nodaļas vadītājs atzina, ka šis jautājums joprojām atvērts un ir risinājuma procesā.

Atgādinām, ka ielas rekonstrukcija sākās aprīlī, darbu gaitu nedaudz ietekmēja arheoloģiskā uzraudzība, jo Cēsu vecpilsētas teritorijā gandrīz visi zemes darbi atklāj kādu daļu pilsētas vēstures. Rīgas ielas posma pārbūvi veic uzņēmums “Limbažu ceļi”, bet arheoloģisko uzraudzību – SIA “Arheoloģiskā izpēte”.