Ziņas

Sabiedrība

Restaurēta un novērtēta

Labs veikums. Cēsu vecpilsētā iepretī Annas baznīcai paveras skats uz divām vēsturiskām ēkām, kuras kalpo muzikālās izglītības ar profesi­onālu ievirzi iegūšanai bērniem. Šo audzēkņu, kā zina sacīt pedagogs Guntars Mazkalns, ik gadu ir divi simti. Foto: Marta Martinsone – Kaša

Restaurētā ēka, kurā darbojas Cēsu mūzikas skola bērniem, ieguvusi konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2018” ievērību, saņemts augsts novērtējums – trešā vieta nominācijā “Restaurācija”.

Vēl samērā nesen skolas namu vecpilsētā, Lielajā Kalēju ielā 4, būvinspekcija atzina kā kritiski nolietotu un iekļāva sarakstā starp tām, kuras bīstamas ekspluatācijā. Tagad Latvijas Kultū­ras ministrijas pārvaldītā ēka ir sakārtota un restaurēta, paveiktais atzīts arī kā restaurācijas ieguvums Latvijas simtgadē.

Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība novērtējusi to, kā nostiprinātas bīstamās sijas, kā senajā ēkas un pirms 25 gadiem celtajā daļā veikta rekonstrukcija, ko īstenoja “Valsts nekustamo īpašumu” būvnieki pēc cēsnieka arhitekta Imanta Timermaņa biroja izstrādātā projekta.

L.Kalēja ielas ēkā nodarbības notiek Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas Bērnu mūzikas skolai. Mācību iestādes direktors Vigo Račevskis, atceroties, cik gadu bija ieildzis process, līdz Rīgā pieņemts lēmums vēsturisko skolas namu renovēt, konkursa rezultātu uzskata arī kā morālu gandarījumu cēsniekiem, kuri mudinājuši ministriju uzņemties remontu un vēsturiskās ēkas renovāciju. Balvu darbu veicēji ieguvuši, bet skolas vadībai tagad nākamais mērķis -panākt, lai ministrija līdzās klasēm uzceļ arī atbilstošu sarīkojumu zāli, kurā bērni apgūs pieredzi uzstāties uz skatuves. Tāpēc, L. Kalēju ielā 4 ēkas turpinājumu paredzot, tehniskais projekts jau izstrādāts. Cēsnieki cer, ka ministrija to aktualizēs un arī realizēs. Laukums būvēšanai jau sagatavots.

Turpināsies arī skolas telpu uzlabošana, lai individuālas mūzikas stundas varētu notikt labākā skaņu izolācijā. Caur klašu durvīm skaņas nenoplūst, bet, iespējams, caur moderno ventilācijas sistēmu gan.

Uzceļot Bērnu mūzikas skolai sarīkojumu zāli, vecpilsētā tiktu aizpildīts vēl viens robs un mūzikas skola kļūtu vēl prestižāka. Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas desmito līdz 12.klašu audzēkņi jau mācās prestižās telpās, tās atrodas Vidzemes koncertzāles “Cēsis” ēkā. Kamēr nevarēja notikt mācības L.Kalēja ielas namā, jaunāko klašu audzēkņiem nodarbības un arī koncerti notika vidusskolas klašu rīcībā nodotajās telpās.