Ziņas

Sabiedrība

Remontēs ceļus

– Tiks salabotas četras caurtekas, kā arī vietām atjaunots grants segums. Tā kā pašvaldībai grants karjera nav, izdevumi nebūs mazi. Ļoti būtiski ir salabot ceļu uz Rāmuļu staciju, jo pa to kursē skolēnu autobuss, – stāsta pagasta padomes priekšsēdētāja Valda Zaļaiskalna.

Patlaban šī ceļa sakārtošana jau sākta, ceļmalās tiek cirsti krūmi.