Ziņas

Sabiedrība

Rekonstrukcijā paredzēts nozāģēt visus kokus

Pārmaiņas. Stacijas laukuma vizualizācija rāda, kāda šī teritorija būs pēc rekonstrukcijas darbu veikšanas. Foto: no cesis.lv

Cēsu novada pašvaldība šajā nedēļā organizē iedzīvotāju aptauju par koku zāģēšanu projekta “Stacijas laukuma un tam piegulošo ielu posmu rekonstrukcija Cēsīs” īstenošanai. Jau rakstīts, ka šajā vasarā Cēsīs iecerēti vairāki plaši būvdarbi, tai skaitā vērienīga Stacijas laukuma rekonstrukcija, kuras laikā laukums tiks modernizēts un pielāgots autoostas vajadzībām, uzlabojot pasažieru ērtību un drošību. Pērn pilnībā tika rekonstruēta stacijas ēka, šogad ieplānots kardināli izmainīt arī visu Stacijas laukumu. Taču, lai īstenotu iecerēto, nepieciešams laukumā nozāģēt visus tur augošos kokus. Zinot, cik koku zāģēšanas jautājums vienmēr jūtīgs, pašvaldība vēlas uzzināt cēsnieku domas.

Novada pašvaldības ainavu arhitekte Dace Laiva stāsta, ka nepieciešams nozāģēt 25 kokus, kas atrodas Stacijas laukumā: “Šis ir īpašs gadījums pilsētas plānojumā, tāpēc tiek rīkota šī apspriešana. Tā notiks visu šo nedēļu, un aicinu cilvēkus iedziļināties piedāvājumā, rūpīgi apsvērt visus par un pret, paraudzīties uz to racionāli, nevis emocionāli un tad izteikt savu viedokli. Vienmēr, kad jāzāģē koki, līdzi nāk emocijas, vienmēr ir divi kardināli pretēji viedokļi.”

Ir veikta šajā teritorijā esošo koku inventarizācija, bet, kā norāda ainavu arhitekte, tas ir duāls jautājums – kurā brīdī koks skaitās vecs? Ja raudzītos pēc tāda aprēķina, Pils parkā aug tikai veci koki, bet tāpēc tie netiek izzāģēti. Šos procesus nosaka citi aspekti, šajā gadījumā – vēlme sakārtot arī šo pilsētas daļu. Jau ir rekonstruēta bibliotēkas ēka, smilšu laukums pārtapis par mūsdienīgu, bruģētu stāvlaukumu, vasarā sāksies stadiona rekonstrukcija, laiks pārmaiņām arī Stacijas laukumā.

“Esam par attīstību, bet, lai nodrošinātu stacijas apkaimē satiksmes drošību, autobusu kustību, ir noteiktas prasības. Ko jaunu pieņemt vienmēr grūti, tāpēc vajadzētu mierīgi visu apsvērt un tad paust savas domas,” saka D. Laiva.

Zinot cilvēku attieksmi pret kokiem, to izciršanu, var pieņemt, ka vairums iebildīs pret jauno ieceri. Šādām apspriešanām gan nav juridiska spēka, tā palīdz tikai noskaidrot sabiedrības viedokli, galīgo lēmumu pēc tam pieņems pašvaldības vadība. Šobrīd nav zināms, kad varētu sākties rekonstrukcijas darbi, tādējādi nav arī skaidrs, kad varētu notikt koku zāģēšana, ja tiks pieņemts pozitīvs lēmums procesa virzībā. D. Laiva skaidro, ka no aprīļa beigām līdz jūnija beigām kokus nevajadzētu zāģēt, jo tad ir putnu ligzdošanas laiks. Bet nebūtu arī pareizi nozāģēt līdz ligzdošanas laikam, ja nav pilnīgas skaidrības, kad sāksies rekonstrukcijas darbi.

Informācija par Stacijas laukuma nākotnes redzējumu aplūkojama Cēsu pašvaldības mājaslapā, kur arī iespējams paust savas domas par plānoto ieceri. Vizuālie materiāli ar projektēto situāciju un nocērtamajiem un stādāmajiem kokiem apskatāmi arī Bērzaines ielā 5, Raunas ielā 4, “Kaķukrogā” Vaives pagastā. Tur atrodama gan laukuma vizualizācija, kāds tas izskatīsies pēc rekonstrukcijas, kā arī apraksts par ieplānoto. Stacijas laukuma plānojums projektā risināts, ņemot vērā sabiedriskā transporta pasažieru uzņemšanas un izlaišanas zonu koncentrēšanu un organizēšanu viegli uztveramā veidā gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem; gājēju plūsmu organizēšanu un drošu ielas šķērsošanas vietu izveidošanu; Stacijas laukuma atpūtas zonas izveidi centrālajā priekšējā laukumā ar iespēju šajā teritorijā perspektīvā organizēt un veidot izstādes, ielu mākslinieku uzstāšanos un citus mākslinieciskās izpausmes veidus. Jaunā plānojumā liela vērība pievērsta arī velobraucēju infrastruktūras izveidei.

Pēc rekonstrukcijas pasažieru uzņemšanas un izlaišanas zona būs koncentrēta pie stacijas ēkas, kur būs arī nojumes, kur paglābties no lietus.

Centrālais laukums kļūs mazāks, tā telpu plānots aizpildīt ar jauniem pilsētvides labiekārtojuma elementiem – jauniem koku stādījumiem, soliņiem, puķu kastēm un citiem.

Stacijas laukuma un ielu pārbūves darbu ietvaros plānots rekonstruēt un sakārtot sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus, uzlabot lietus ūdens kanalizācijas tīklus, kā arī pārbūvēt un uzlabot sakaru, videonovērošanas un apgaismojuma inženiertīklus.