Ziņas

Sabiedrība

Rekonstruējot ceļu, jāsakārto arī aleja

Pārrunā ieceres. Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženieris Modris Rāviņš Vaives pagastā sanākušajiem stāsta par grants ceļa Akmesnskrogs –Veismaņi - Vaives pagasta robeža plānoto pārbūvi.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Vairāk nekā desmit Vaives pagasta iedzīvotāji sapulcējās Līvu sākumskolā, lai uzzinātu informāciju par ieplānoto Cēsu novada pašvaldības grants ceļa Akmesnskrogs –Veismaņi – Vaives pagasta robeža pārbūves projektu.

Sanākušos ar to iepazīstināja Modris Rāviņš, Cēsu novada paš­valdības komunālinženieris un atzina, ka projektēšanas darbi iekavējušies. Tiem bija jābeidzas jau pērn, taču projekts saņemts vien februārī. Tagad varēs izsludināt iepirkumu, taču esot cerība ieplānotos darbus paveikt vēl šogad.

Stāstot par ceļa parametriem, M. Rāviņš norādīja, ka, ņemot vērā pieaugošo kustības intensitāti, kā attīstās Veismaņu ciems, ņemot vērā normatīvus, ceļa platums pār­svarā būs septiņi metri: “Ie­spējams, ozolu alejā pie Veis­maņiem to būs grūti izpildīt, tur nedaudz šaurāks, bet arī tas būs pietiekami drošs platums. Atse­višķos posmos būs ātruma ierobežojumi – 50 un pat 30 kilometri stundā. Tas tāpēc, lai veicinātu drošību.”
Kopumā pārbūvēs ceļa posmu vairāk nekā četru kilometru garumā. Pārbūves gaitā ceļš vidēji tiks paaugstināts par 25 – 50 centimetriem, uzklāta gan pamata kārta, gan greiderējamā kārta, lai veiksmīgi īstenotos ceļa uzturēšana. Lai novērstu putekļus Krīvu ciema un Veismaņu ciema teritorijā, šajos ceļa posmos plānots veikt dubulto virsmas apstrādi. Pēdējos 25 metrus Krīvos pirms savienošanās ar galveno ceļu būs asfalta segums.

“Tas ir nedaudz dārgāk, toties kalpos ilgāk, jo bremzēšanas joslā arī dubulti apstrādātā virsma ilgi nekalpo. Dubulto virsmas apstrādi ciemu teritorijās veiksim vien tad, kad būs atbilstoši apstākļi. Ja neizdosies to paveikt šajā vasarā, pārcelsim uz nākamo. Nav pareizi to darīt rudenī, sanāk tikai brāķis. Pieļauju, ka jūs vēlētos, lai asfalts būtu visa ceļa garumā. Tam naudas nepietiks. Pat pilsētā plaši veicam grants ielu virsmas pārklāšanu ar dubulto apstrādi.”

Uz sapulci atnākušie uzzināja, kā gar ceļmalām tiks tīrīti visi aizaugumi – koki, krūmi -, sakārtotas caurtekas. Tika vaicāts, kas notiks ar ceļmalas kokiem, kurus stādījuši blakus teritoriju īpašnieki, un saņēma atbildi, ka ceļa robežās tos nozāģēs. Ja ceļa joslā būs žogs, būvnieki to pārcelšot līdz īpašnieka teritorijai.

Par kokiem bija daudz jautājumu, gan par ozolu aleju, gan atsevišķiem kokiem. Vai katrs centās aizstāvēt kādu koku pie sava zemes īpašuma. Veismaņu muižas vēsturisko ozolu aleju uzturēs, piešķirts finansējums koku novērtēšanai un attīrīšanai no bīstamajiem zariem. Nav pilnībā skaidrs veicamo darbu apjoms. Koku novērtētāji aleju vēlreiz apsekošot vasarā, kad ozoli būs salapojuši.
Kāds sapulcē norādīja, ka darbs ar koku sakārtošanu ir svarīgāks par ceļa atjaunošanu, jo vecie koki, tā sausie zari rada bīstamību, nācies piedzīvot, ka varens sauss zars nokrīt vien desmit metrus pirms automašīnas.

M. Rāviņš apsolīja par iedzīvotāju vēlmi sakārtot ozolu aleju informēt pašvaldību, bet uzsvēra: “Labi, ka rasts finansējums darbu sākšanai. Būs vieglāk pierādīt naudas nepieciešamību, lai visu pabeigtu.” Sanāksmē, jautājot par dubulto virsmas apstrādi, norādīja uz ceļa posmu Krīvi – Kaķukrogs, kur šāds segums uzklāts pērn, daž­viet jau ar bīstamām bedrēm, jo segums pazudis. M. Rāviņš atzina, ka situācija ir zināma un “Latvijas valsts ceļi” jau sastādījuši defektēšanas aktu un iesnieguši prasību būvniekiem. Tie ir atzinuši radušos brāķi, un vasarā problemātiskās vietas tiks sakārtotas. Viņš piekrita teiktajam, ka ceļu ietekmē intensīvā transporta kustība. “Pie­ļauju, ka darbi tika veikti pārāk vēlu rudenī, arī pagājušā vasara bija lietaina, tādēļ ceļa pamatne pārāk mitra, šie faktori nostrādāja,” norādīja pašvaldības speciālists.

Sanāksmē izskanēja iedzīvotāju vēlme sakārtot ceļa posmu no Vaives pagasta robežas līdz ceļam Cēsis –Priekuļi vai līdz Vaives ielas sākumam. M. Rāviņš pastāstīja, ka šie ceļa posmi atrodas Priekuļu novada teritorijā, nav zināmi kaimiņu novada plāni par šiem ceļiem.
M. Rāviņš informēja, ka kustības pieaugums saistīts ar ceļa Cēsis – Melturi pārbūvi, jo autovadītāji izvēlējušies braukt caur Vaivi, citādi jāgaida pie luksoforiem.

“Posmā Kaķukrogs – Cēsis notikusi mašīnu uzskaite un iegūts pārsteidzošs secinājums – diennaktī vidēji 1500 automašīnas braukušas pa šo ceļu. Šogad situ­ācija būs līdzīga, jo plānots remonts uz Vidzemes šosejas posmā Rīdzene – Bērzkrogs. Au­tovadītāji atkal vēlēsies braukt ar līkumu caur Krīviem.”