Ziņas

Sabiedrība

Reiz ražoja gaļu. Ko ražos tagad

Vieta uzņēmējdarbībai. Valmieras pilsētas pašvaldība, izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, bijušā Valmieras gaļas kombināta teritoriju sakārtos tā, lai to izmantotu uzņēmējdarbības attīstībai.Foto: no albuma

Valmieras pašvaldībai jau sen trūkst teritoriju, ko iznomāt uzņēmējdarbībai. Tagad pašvaldība šim nolūkam nopirkusi zemi un graustus pilsētā – bijušā gaļas kombināta teritoriju.

Valmierai pietrūkst teritorijas

“Druva” jau rakstījusi, kā Val­mie­ras pilsētas dome spriež un lemj par iespēju paplašināt administratīvo teritoriju. Tas jau krietnu laiku pirms tam, kad Latvijā sākās runas par vajadzību mainīt pašvaldību robežas, veidot novadus ap spēcīgām pašvaldībām. Vidzemē to visvairāk kāro Val­miera. Būdama lielākā šaipus Gaujas, Valmieras pašvaldība jau sen sacījusi, ka robežas ir par šau­rām. Kamēr Valmierai nav ļauts izplesties pēc valsts normatīvajiem aktiem, tai nācies atteikt rūpnīcu un noliktavu būvniecību, jo brīvu platību tam nav.

Tuvajā pagastā sarīko traci

Valmieras pašvaldība pirms gadiem diviem nolūkoja teritoriju piepilsētā, Beverīnas novadā. Caur to ved dzelzceļš uz Cēsīm un arī grantēts ceļš uz Mārsnēniem un Raunu. Industriālā parka veidošanai bija noskatīti gabali abpus dzelzceļa līnijai. Plāni bija lieli – izbūvēt pievedceļu uz topošām noliktavām un ražotnēm.

Taču cīņa par saimnieciski neizmantoto teritoriju nesa vilšanos. Vispirms jau deputātiem Valmierā un Beverīnas novada domē, kuri bija par industriālā parka veidošanu. Kā nekā viņi cerēja, ka būs jaunas darbavietas, pašvaldībām nodokļi. Turklāt velts bija ieguldītais darbs, pārliecinot Beverīnas novada iedzīvotājus, daļa kategoriski iebilda neizmantoto nogabalu atdot Valmieras pašvaldībai, turklāt industriāliem mērķiem. Kaismīgākie pretinieki uzskatīja to par laucinieku mēģinājumu nepamatoti “pārdoties”. Izšāvuši kritiku par kaimiņpilsētas deputātu plānu veidot izcirtumu abpus dzelzceļam, būvēt pievedceļu, ražotnes un noliktavas, Beverīnas novada iedzīvotāji mazliet nomierinājās. Un tad izrādījās, ka šīs teritorijas izmantošanai ir cits, daudz lielāks šķērslis – proti, iespējams, zeme piesārņota ar Otrā pasaules kara munīciju.

Glāba nejaušība

Kāds vecāks vīrs, redzot, ka mežā jau strādā uzmērītāji, drīz sāksies koku gāšana, apjautājies, vai rīkojuma devēji zina, kas varētu būt zem koku saknēm. Vīrs grozījis galvu, apbrīnojot drošsiržus, kas nav izpētījuši, ar ko meža zeme piesārņota. Sekojis stāsts par kara laiku pie Valmieras.
Vai tāda saruna ar koku novērtētājiem mežā bijusi, “Druva” apvaicājās Valmieras mēram Jānim Baikam. Viņš ļoti dedzīgi bija cīnījies par pagasta zemes iegūšanu rūpnieciskās teritorijas paplašināšanai pilsētas interesēs. “Druva” uzzināja, ka patiešām saņemta netieša informācija par meža zemes iespējamu piesārņojumu. Tāpēc nolemts neriskēt un vispirms pārbaudīt, vai informācija par kara laika mīnu sprādzienbīstamību varētu būt patiesa. “Taču tas prasīs laiku,” sacīja politiķis, Valmieras pašvaldības iegūtajā teritorijā nekādu rosību neredzam.

Ņem un nopērk

Valmieras dome 11.aprīlī ārkārtas sēdē izlēma, ka Rūpniecības ielā 1 pirks trīs funkcionāli saistītus nekustamos īpašumus, bijušā gaļas kombināta teritoriju. Tos Valmierā zvērinātas tiesas izpildītāji piedāvāja par 522 tūkstošiem eiro. Jau ilgstoši šajā teritorijā saimnieciskā darbība nenotiek. Pašvaldība cer, ka turpmāk tā varētu būt īstā vieta jaunu darbavietu radīšanai Valmierā. Pirkumam pašvaldība izmanto Valsts kases aizņēmumu.

Neapsaimniekoto teritoriju, kas bija SIA “Biogazenergostroy Baltic” īpašums, atkārtota pirmā izsole bija atzīta par nenotikušu. Saskaņā ar Civilprocesa likumu zvērināta tiesu izpildītāja uzaicināja pašvaldību kā kreditoru paturēt sev nekustamos īpašumus Rūpniecības ielā 1 par nenotikušās izsoles sākumcenu 522 000 eiro.

Nekustamajam īpašumam tirgus vērtība noteikta robežās no 700 tūkstošiem līdz 900 400 eiro. Valsts kasē vēršoties, pašvaldība lēmumu par īpašuma iegādi pamatojusi ar Valmieras ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu, kas īstenojama līdz 2020. gadam. Rūpniecības ielā veidos mūsdienīgai ražošanai piemērotu teritoriju, vispirms jau pašvaldība nodrošinās inženiertehnisko infrastruktūru.

Kā to visu iespēs

Pilsētas attīstības programmas investīciju plānā paredzēts, ka Valmierā notiks degradētās teritorijas pārveide un industriālā parka izveidošana, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Specializāciju noteiks vietējo uzņēmēju vajadzības. Ko tas nozīmē valmieriešiem viņu ikdienā? Tā ir Kauguru ielas pārbūve, Eksporta ielas izbūve, Dzelzceļa un Rūpniecības ielas un inženierkomunikāciju infrastruktūras pārbūve, tostarp Rūpniecības ielā 1 ražošanas telpu un loģistikas infrastruktūras izbūve.

Valmierieši šos vērienīgos kapitālieguldījumus pamatojuši ar likumā “Par pašvaldībām” noteikto. Tas uzdod par pienākumu pašvaldībai savā teritorijā sekmēt saimniecisku darbību, tajā skaitā nekustamās mantas iegūšanu.

Kāpēc uzņēmums zaudēja

Rūpniecības ielas 1 īpašnieks vairāk nekā gadu nebija maksājis nekustamā īpašuma nodokli. Pašvaldība sāka parāda piedziņu, tas netika samaksāts, notika izsole. “Ceram, ka beidzot šis objekts tiks kārtīgam īpašniekam. Pie viena pašvaldība atgūs nodokļu parādu,” tā valmieriešiem šopavasar jaunumus skaidroja pašvaldības vadītājs Jānis Baiks.

2013.gadā Krievijas korporācija “GazEnergoStroy” īpašumus šajā vietā bija iegādājusies no bankrota skartā SIA “Triāls”. Jau tad tika solīts, ka te ierīkos modernu rūpniecisko zonu. Pirms pieciem gadiem ģeopolitiskās situācijas izmaiņu dēļ kompānija “GazEnergoStroy” nolēma īpašumu pārdot. To iegādājās Krievijas uzņēmējs, bet viņam tika liegta iebraukšana Latvijā un anulēta par investīcijām piešķirtā termiņ­uzturēšanās atļauja. Vairākus gadus kompānija nesekmīgi mēģināja īpašumu pārdot.

Kad vadzis lūza

Jau septembrī Valmieras dome lēma atteikties no bijušā Valmieras gaļas kombināta iegādes par SIA “Biogazenergostroy Baltic” piedāvāto cenu – divi miljoni 270 tūkstoši eiro. Deputāti piekristu nekustamā īpašuma iegādei par vidēju tirgus vērtību, bet ne vairāk kā 825 200 eiro. Bijušā Valmieras gaļas kombināta teritorijā kopš 2009.gada nav notikusi saimnieciskā darbība. Lēmumu, ka pašvaldība varētu pirkt šo nekustamo īpašumu, boikotēja deputāts Juris Jakovins no “Zaļo un Zemnieku savienības”, pamatojot, ka pašvaldībai nav jāiejaucas uzņēmējdarbībā.

Un vandaļi ir klāt!

Brīdī, kad kādreizējo gaļas kombināta teritoriju Rūpniecības ielā vairs neapsargāja, ēkas sāka postīt vandaļi. Valmieras pašvaldības policija ierobežoja pieeju objektiem un sāka nodrošināt teritorijas apsardzi.