Ziņas

Sabiedrība

Redzēt, kā kolēģi dara

Pērn visas rajona bibliotēkas piedalījās konkursā „Gatavosimies bibliotēku akreditācijai”. Labāko darbinieki saņēma balvas un atzinīgus vārdus. Tad arī bibliotekāri izteica vēlēšanos redzēt un iepazīt savu kolēģu darbu.

– Konkursa vērtēšanas komisijas locekļi secināja, ka rajonā bibliotēkas ir ļoti atšķirīgas, katrā ir kaut kas savs, ko vajadzētu redzēt visiem kolēģiem – novadpētniecības darbs, telpu noformējums, aprīkojums, darbs ar interešu grupām. Labāk vienreiz redzēt nekā septiņreiz dzirdēt! Būtībā skate turpinās, jo kurš gan vērtē visstingrāk, ja ne kolēģi, – uzsver Natālija Krama.

32 pagastu bibliotēku darbinieki un centrālās bibliotēkas speciālisti pirmajā braucienā apmeklēja Taurenes, Dzērbenes, Drustu, Gatartas, Jaunpiebalgas, Zosēnu, Vecpiebalgas, Inešu bibliotēkas.

– Biju ļoti uztraukusies, jo Taureni kolēģi apmeklēja pirmo. Ar lepnumu izrādīju gaišās telpas, pastāstīju, kā esam ieguvuši četrus datorus, gan piedaloties konkursos, gan saņemot no pašvaldības un valsts. Kolēģiem palepojos ar pagasta muzeju, viņi apskatīja arī pagrabus, kur sagaidīja velns ar zirgu, – “Druvai” pastāstīja Taurenes pagasta bibliotēkas vadītāja Ineta Rūnika.

Viņa atzina, ka ar interesi pabijusi kaimiņpagastu bibliotēkās, jo vairākas apmeklēja pirmoreiz.