Ziņas

Sabiedrība

Redzama pa gabalu

Piesaista uzmanību. TagadFoto: Māris Buholcs

Noslēgumam tuvojas projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Cēsu klīnika” ēkā”, kura rezultātā veikta Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa sienu siltināšana un jumta renovācija, kā arī energoefektīva apgaismojuma ierīkošana, tā rezultātā paaugstināta ēkas energoefektivitāte un veikti citi uzlabojumi.

Ārpus projekta aktivitātēm tika sagatavota piekļuve pacientiem ar kustību traucējumiem tuberkulozes un plaušu slimību kabineta apmeklējumam pēc tā pārcelšanās uz klīnikas ēku, kā arī veikta slimnīcas uzraksta demontāža, tā vietā uz piecstāvu korpusa jumta uzstādot Cēsu klīnikas logo.

Klīnikā stāsta, ka projekta īstenošanas laikā izkristalizējās doma, ka logotipam uz slimnīcas jumta noteikti jābūt, ka klīnika

jānosauc vārdā. Turklāt kolektīva aptaujas anketās atklājies, ka tieši plāksnes parādīšanos uz ēkas jumta darbinieki min kā pērnā gada pamanāmāko ieguvumu.

“Publiskā izkārtne – logotips, protams, kalpo arī praktiskiem apsvērumiem, jo ne visi, kas apmeklē Cēsis, zina, kur atrodas klīnika. Tagad uzraksts ir saskatāms jau no tāluma, tātad cilvēkiem būs daudz vieglāk to atrast. Gribas pateikties visiem par operatīvo darbu – īsā laikā plāksne bija gatava, un jau ap Ziemassvētkiem to varējām uzstādīt, ” norāda “Cēsu klīnikas” valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa, pieminot, ka paši slimnīcas darbinieki šo izkārtni jau paspējuši nodēvēt par savu ”Bētlēmes zvaigzni”. Tas arī tādēļ, ka kopš Ziemassvētkiem tumšajās diennakts stundās izkārtne izgaismojas līdz pat rīta gaismai. Turklāt tā nebeigs spīdēt naktīs visu gadu, ne tikai svētku laikā.

Līdzīgos vārdos par īstenoto ideju izsakās arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. ”Iedzīvotāji šo izkārtni jau pamanījuši, daudzi jautājuši un interesējušies, kas tā par gaismu virs slimnīcas? Manuprāt, tā ir ļoti laba klīnikas administrācijas ierosme. Projekta realizēšanas laikā slimnīcas ēka ir vizuāli mainījusies, un šādas plāksnes uzlikšana viens otru papildina. Turklāt man gribas uzsvērt, ka, ņemot vērā Cēsu pilsētas sarežģīto transporta kustības sistēmu, bieži vien iebraucēji nevar atrast klīniku. Turpmāk tas būs labs orientieris un palīgs cilvēkiem, lai pēc iespējas ātrāk varētu atrast slimnīcu, ja ir vajadzība saņemt medicīnisko palīdzību,” tā J.Rozenbergs.

Ilze Fedotova