Ziņas

Sabiedrība

Rauzas upē veidos straujteces

Foto: no interneta

Biedrība “Zaļā pēda” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi šodien aicina uz talku Rauzas upē Smiltenes novadā, lai kopīgiem spēkiem attīrītu upi no koku sanesumiem un veidotu straujteces, kas ir viens no īpaši aizsargājamiem biotopiem Latvijā, aģentūra LETA noskaidroja Dabas aizsardzības pārvaldē.

Uz kopīgu strādāšanu un talku ir aicināts ikviens, kuram rūp daba un tās aizsardzība, kā arī ir vēlme izdarīt labu darbu upes atveseļošanā un straujteču veidošanā, pie reizes labi pavadot brīvo laiku un iemācoties kaut ko jaunu par dabu.

Pasākuma laikā plānots izjaukt divus koku sanesumus apmēram 50m3 apjomā un izveidot straujteces apmēram 0,1ha lielumā, izvietojot upes gultnē lielākus un mazākus laukakmeņus. Darbs būs slapjš un diezgan netīrs, tāpēc pārvalde aicina izvēlēties piemērotu apģērbu, ņemt līdzi cimdus, zābakus vai zābakbikses. Ja ir iespēja, iedzīvotāji tiek aicināti ņemt līdzi arī motorzāģi un ķeksi.

Pulcēšanās talkai notiks Smiltenes novada Palsmanē, pie kultūras nama. Pēc padarīta darba talciniekus pie ugunskura gaidīs zupa, desiņas un pīrādziņi.

Upju straujteces un dabiski upju posmi ir Eiropas Savienībā un arī Latvijā īpaši aizsargājams biotops, kas gan skaita, gan platības ziņā samazinās katru gadu. No tā izriet arī ūdens ekoloģiskās kvalitātes pasliktināšanās, ko var tiešā mērā saistīt ar cilvēka saimnieciskajām darbībām, bebru aktivitātēm un klimata pārmaiņām. Ūdens ekoloģiskās kvalitātes pasliktināšanās savukārt tiešā veidā ietekmē tādas īpaši aizsargājamas un retas sugas kā ziemeļu upespērlene un biezā perlamutrene, kuru pastāvēšanai nepieciešama arī lašveidīgo zivju – strauta foreļu, taimiņu un alatu – klātbūtne. Šo zivju sugu nārstam nepieciešamas attīrītas straujteces brīvam migrācijas ceļam rudenī.

Talka tiek organizēta ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta “Upju atveseļošana Vidzemes ziemeļaustrumos” laikā.