Ziņas

Sabiedrība

Raunā sporta zālei pamati ielikti

Mainās ainava. Raunā pēc mēnešiem četriem būvbedre pie skolas būs kļuvusi par sporta zāli.Foto: Indars Krieviņš

Raunā blakus vidusskolas aktu zāles ēkai redzama liela būvbedre. Te top vidusskolas sporta zāle. Zāle gan vēl nav izkāpusi no zemes, bet ēkas aprises var saskatīt. “Izstrādājot projektu, gan paš­valdības deputāti, gan sporta aktīvisti daudz runājām, kādai jābūt zālei un kādu varam atļauties,” stāsta Raunas novada domes priekš­sēdētāja Evija Zurģe un uzsver, ka tā būs sporta zāle – ekonomiskais variants, nevis halle, olimpiskais centrs vai daudzfunkciju sporta centrs. Sporta zāle būs kvadrātveida ēka, turpat blakus ir arī hokeja laukums. Hoke­jistiem pie sporta zāles būs nojume, kur vējainā laikā paslēpties, viņi varēs arī izmantot zāles ģērb­tuves, dušas.

Sporta zālē būs standarta basketbola laukums. Te treniņos varēs spēlēt arī citas komandu spēles, bet ne rīkot sacensības, jo neatbilst laukuma izmēri. Pie zāles būs nepieciešamās palīgtelpas – ģērbtuves, dušas, kabinets skolotājam, otrais būs balkona stāvs, kur nepieciešamības gadījumā var izvietoties nedaudzi skatītāji. Skatītāju ložu nav, viņiem vietas tik, cik laukuma malās. Otrajā stāvā būs arī trenažieru zāle, telpa galda spēlēm.

“Gadiem gaidām sporta zāli, lai varētu trenēties,” saka Raunas futbola komandas kapteinis El­vijs Reķis un pastāsta, ka vasarā futbolisti trenējas āra laukumā, bet ziemā vidusskolas spora zālītē. “Tā ir maza. Visus šos gadus esam kaut kā iztikuši, bet diemžēl par kvalitatīviem treniņiem runāt grūti. Šoziem ceram, ka trenēsimies jaunajā zālē,” stāsta raunēnietis.

Jau pirms vairāk nekā desmit gadiem pēdējoreiz tika aktualizēts arhitektoniski izstrādāts projekts skaistai sporta hallei, kas iekļautos pilsdrupu pakājē, pie dīķa. “Jau toreiz celtniecība maksāja vairāk nekā miljons latu. Tad neuzdrošinājāmies būvēt, sapratām, ka bez valsts vai Eiropas Savie­nības (ES) atbalsta tik vērienīgu objektu uzbūvēt nav iespējams. Tagad pilnīgi skaidrs, ka nelielai pašvaldībai ko tādu darīt vispār nav iespējams, jo ES finansējumu nedabūt. Vai nu celt vidusskolai sporta zāli, vai neko. Bet sporta zāli vajag. Ne tikai skolēniem, arī citiem novada iedzīvotājiem, kuri vēlas saturīgi pavadīt laiku, sportot,” pārdomās dalās novada domes priekšsēdētāja.

Raunas vidusskolas sporta skolotājs un pagasta sporta dzīves organizators Andris Abramovs pauž gandarījumu, ka beidzot sporta stundas varēs vadīt piemērotā zālē un skolēniem mācīt sporta spēles. “Basketbolu nevar iemācīties mazā zālē, tas, ko spēlējam, ir spēle, pietuvināta basketbolam. Tagad būs citas iespējas. Sporta stundās audzēkņiem būs cita slodze,” bilst Andris Abramovs. Viņš arī bijis ilggadējs Raunas pagasta un novada deputāts. And­ris atceras, ka pirms 30 gadiem kopsaimniecība gribējusi uzcelt piepūšamu sporta zāli. “Šis ir ceturtais projekts. Atceros, kad valdību vadīja Indulis Emsis, jau bija tehniskais projekts sporta hallei, it kā tūlīt, tūlīt arī valdības atbalsts. Mainījās premjeri, un mūsu sapnis atbīdījās,” nu jau senus notikumus atceras sporta skolotājs. Pēdējā laikā pabūts vairākās sporta zālēs kaimiņos, lai izvērtētu, kāds inventārs nepieciešams. “Nekas nav lēts. Pamazām vien tiks sagādāts. Neesam jau arī galīgi tukšā, jo katru gadu skola atjauno sporta inventāru,” stāsta Andris Abramovs.

Sporta zāli Raunā būvē SIA “Sanart” no Valmieras. Pašvaldī­ba kā pasūtītājs ar darbu grafiku ievērošanu ir apmierināta, tāpat ar paveiktā kvalitāti. Tiesa, par nedēļu aizkavējies plānotais. Tas saistīts ar ēkas pamatu izbūvi un to, ka Latvijā nevar iegādāties me­tāla konstrukcijas. Sporta zālei jābūt gatavai oktobrī.

Iepirkumā sporta zāles celtniecībai bija pieteikušies pieci pretendenti, ne visi atbilda pašvaldības izvirzītajai prasībai – vajadzīga pie­­redze sporta zāļu celtniecībā. Dārgākais piedāvājums bija 740 tūkstoši eiro, SIA “Sarnat” apņēmās sporta zāli uzbūvēt par 564 223 eiro. Ar firmu noslēgts līgums.

Sporta zāle, ieskaitot būvuzraudzību, autoruzraudzību, domei izmaksās nepilnus 700 tūkstošus eiro. Simts tūkstošus eiro pašvaldība jau bija paredzējusi budžetā. Lai īstenotu ilgi gaidīto ieceri, tika ņemts aizņēmums Valsts kasē uz desmit gadiem.

“Droši var teikt, ka ne jaunā zāle, ne skolas tagadējā zāle tukšas nestāvēs. Pagastā arī tiek īstenota ES atbalstīta programma veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanai, darbojas vairākas interesentu grupas, ir futbola un hokeja komandas. Aktīvu cilvēku Raunā netrūkst,” saka Andris Abra­movs.