Ziņas

Redzeslokā

Rauna Smiltenes novadā

Jaunā karte. Rauna, Drusti - Smiltenes novadā, pārējie - pie Cēsīm.

10. aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) prezentēja iecerēto administratīvi teritoriālo reformu – 119 pašvaldību vietā kartē iezīmētas 35.

Ministrs Juris Pūce uzsvēra, ka prezentācija ir tikai pirmais ieskats, sekos garas un ilgas diskusijas, arī ar katru pašval­dību individuāli.

Jaunajā Latvijas kartē viens novads būs tagadējie Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes Pārgau­jas, Priekuļu un Vecpie­balgas novadi. Savukārt Raunas novada centrs turpmāk paredzēts Smilte­nē – reģionālās attīstības centrs, kuru veidos Apes, Smilte­nes un Raunas novadi.

Raunēniešiem tas ir pārstei­gums, kas jāapdomā. Ilggadējais Raunas pagasta, vēlāk Raunas novada vadītājs Andris Neimanis atzīst, ka līdz šim ar kaimiņiem – Smiltenes novadu – nav izveidojusies liela saikne un parasti jau cilvēki dodas virzienā uz lielajām pilsētām. “Tas izskatās kā pret spalvu,” teic A.Neimanis un uzsver, ka Smiltene ir attīstīts centrs, bet arī Rauna tāda ir. “Ja domājam, kā uzlabot uzņē­mēj­dar­bības vidi, tad Raunai jā­skatās uz Valmieras pusi. Ar Valmieru šī saikne ir lielāka. Protams, var vienoties pie Cē­sīm,” pārdomās dalās A.Neima­nis un atzīst, ka vispirms jāredz visa Latvijas karte un tad var vērtēt, kāpēc novadi apvienoti tieši tā. “Pirms iepriekšējās reformas par Raunu jau bija dažādi varianti. Rauna ir attīstīts centrs, to kaut kur pievienot ir grūti. Būs nevis ieguvumi, bet zaudējumi,” saka raunēnietis.

Raunas novada domes priekš­sēdētāja Evija Zurģe atzīst, ka oficiāli dzirdēt par pievienošanu Smiltenes novadam bijis pārstei­gums. “Dzirdot prezentāciju un reformas kritērijus, Raunas novads pie Smiltenes tiem neatbilst. Mums ar kaimiņiem līdz šim bijis tikai viens kopīgs tūris­ma projekts,” skaidro E.Zurģe.

Domes deputāti apspriedīsies, rakstīs savus argumentus minis­trijai, kā arī rīkos iedzīvotāju aptauju.