Ziņas

Sabiedrība

Raunā siltums, arī ūdens par lētu

Vai Raunas novada pašvaldības rīcība, nodrošinot maksas pakalpojumus iedzīvotājiem, ir ekonomiska un efektīva? Lai to noskaidrotu, LatvijasValsts kontroles revidents pašvaldībā veica revīziju. Ar secinājumiem un ieteikumiem ikviens var iepazīties Latvijas Valsts kontroles mājaslapā, izlasot 60 lappuses garo ziņojumu.

“Nav tik traki. Būtiskākais, ka tika atklāts tas, ko mēs jau tāpat zinājām un bijām sākuši risināt,” saka Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe.

Pēc revīzijas Valsts kontrole pašvaldībai adresējusi astoņus ieteikumus, kā arī atklājusi četrus pārkāpumus, par kuriem jāsniedz skaidrojums. “Mūsu galvenie pārkāpumi – iedzīvotāji par pašvaldības pakalpojumiem maksā pārāk maz. Cena neatbilst izmaksām,” stāsta izpilddirektore Linda Zūdiņa – Sivko un paskaidro, ka līdz šim objektīvu iemeslu dēļ, jo nebija uzstādīti skaitītāji, no iedzīvotājiem netika iekasēts par patērēto siltumu, ūdeni, kanalizāciju, bet gan rēķināts pēc cilvēku skaita mājoklī vai mājokļa platības. Tāpat precīzas uzskaites nebija arī par, piemēram, ūdens patēriņu pašvaldības ēkās.

“Skaitītāji būs, cik patērēs, par tik arī tiks pieprasīta maksa,” saka izpilddirektore un piebilst, ka interesants ir Valsts kontroles secinājums pēc revīzijas vairākos novados. “Dažos novados ir labāk dzīvot privātmājās, citos daudzdzīvokļu mājās. Rauna ir starp tām, kur izdevīgāka daudzdzīvokļu māja. Dotējot vienus, apdalām citus,” pastāsta Linda Zūdiņa – Sivko.

Par pārkāpumiem revidents atzinis pedagogu ēdināšanas dotēšanu, 20 eiro nepareizu iegrāmatošanu, bez izsoles noslēgtus nomas līgumus, kā arī secināts, ka domes vadītāja un izpilddirektore pārkāpušas pilnvaras. Domes priekšsēdētājas vietnieks Andris Neimanis atgādina, ka deputāti vērtēja un apstiprināja pakalpojumu cenas, zinot iedzīvotāju maksātspēju. “Pašvaldība vairāk uzņēmās uz sevi. Pārkāpumi nav tik lieli, bet uzskaitījums, ko neesam ievērojuši, gan ir ļoti garš,” vērtē Andris Neimanis. Pašvaldības vadītāja Evija Zurģe atzīst, ka daudziem revidentu secinājumiem piekrīt, tomēr ne visam.

“Ar domes lēmumu kā izņēmumi, ko pieļauj Ministru kabineta noteikumi, noslēgti nomas līgumi. Izdevās pierādīt, ka ģimenes ārstiem par telpu nomu izsoli nevajadzētu rīkot. Savukārt iedzīvotājiem par garāžu izmantošanu gan. Vēl pirms privatizācijas pašvaldība pārņēma dzīvojamo fondu un arī garāžas. Dzīvokļus privatizēja, bet garāžas bija piesaistītas dzīvokļiem, un tās tika iznomātas. Revidents uzskata, ka jārīko garāžu izsole, mēs – ja cilvēki gadu desmitus tās garāžas izmantojuši, lai to dara arī turpmāk, un nav pareizi tagad rīkot izsoli par nomas tiesībām,” skaidro pašvaldības vadītāja, bet vietnieks atzīst: “Ja revidenti padzīvotu lauku pašvaldībā, viņu domas noteikti mainītos. Tajā pašā laikā deputāti ir domājuši par saviem iedzīvotājiem, viņu dzīves līmeni. Tas ir pašvaldības ieguldījums.”

Gatartas pansionāta saimniekošanā arī lielākais pārmetums – viss par lētu. “Taču jāapzinās, kur Gatartas pansionāts atrodas. Jau tā iestādei svarīgākais ir izdzīvošana. Mēs laukos izmaksās kaut ko neiekļaujam, bet tas nenozīmē, ka pakalpojums netiek sniegts. Rēķinot peļņu, pakalpojuma cenai, iespējams, jābūt augstākai, bet svarīgi, lai pansionāts var izdzīvot un nodrošināt visu nepieciešamo, ” stāsta Evija Zurģe.

Novada vadītāja arī vērš uzmanību, ka likumi un noteikumi dažkārt ir pretrunīgi. “Dzīvē gadās situācijas, kad, piemēram, projektu īstenojot, ierodas viesi un jāpasniedz vakariņas. Ātri viss tiek noorganizēts, bet netiek sasaukta ārkārtas domes sēde, lai nolemtu, ka ēdnīca sniegs pakalpojumu un paēdinās viesus par noteiktu summu. Esmu vienojusies par cenu – tas mans pārkāpums. Tanī pašā laikā kā domes priekšsēdētāja es drīkstu lemt par saimniecisko izdevīgumu. Te revidenta secinājumam nepiekrītu,” domās dalās Raunas novada domes vadītāja.

Visās izglītības iestādēs veikti pārrēķini atbilstoši metodikai, kas tapusi, saskaņojot ar Valsts kontroli, pedagogiem ēdināšana tagad par pilnu samaksu. Pārkāpums novērsts.

“Valsts kontroles aizrādījumi ir vērtīgi, praktiski. Revīzijas ziņojumā ir atsauces uz visdažādākajiem noteikumiem un likumiem. Bet diemžēl dzīvē nenotiek tā, kā noteikumos un likumos noteikts. Laukos nav tā kā Rīgā,” pārdomās dalās Andris Neimanis un uzsver, ka katra pārbaude, vērtējums no malas ir noderīgs. “Norādījumus ievērosim, ieteikumus īstenosim noteiktajā laikā,” saka novada domes priekšsēdētājas vietnieks.

Valsts kontroles departamenta direktors Edgars Korčagins revīzijas ziņojumā raksta: “Pazeminātas pakalpojumu maksas, kā rezultātā pašvaldība atsevišķu pakalpojumu saņēmējiem nodrošina īpašas priekšrocības vai negūst visus tai pienākošos ienākumus, nespēja novērtēt sniegto pakalpojumu efektivitāti un veikt to pilnveidi, budžeta plānošana bez pamatotiem aprēķiniem ir būtiskākie trūkumi, kurus konstatējām Raunas novada pašvaldībā. Esam pārliecināti, ka pašvaldības ieguldītais darbs maksas pakalpojumu organizēšanas pilnveidošanā ļaus iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus par ekonomiski pamatotu maksu un radīs priekšnoteikumus pašvaldībai pilnvērtīgi plānot pakalpojumu attīstību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un interesēm.”