Ziņas

Sabiedrība

Raugās pēc darba, kas piemērots

Kā gādā par sakoptību. Pamatskolas vecuma bērniem šonedēļ bija iespēja izzināt, kas un kā strādā pilsētas uzkopšanā, skolēnos izraisot interesi par moderno tehniku, kura pilsētas ielās aizstāj vairāku cilvēku darbu, kad jātīra ietves un jāuzkopj zālieni. Foto: no albuma

Arī šoruden Cēsu pašvaldība, tās Izglītības nodaļas darbinieki iesaistījās kā vidutāji, lai palīdzētu novada skolotājiem, klašu audzinātājiem sarīkot mācību dienas dažādu profesiju iepazīšanā.

Karjeras nedēļa oktobrī atkal varējusi aizritēt caur spēlēm un konkursiem, caur ekskursijām uz darbavietām un jauniešu sarunām ar profesionāļiem. Ideju par karjeras izglītībai veltītu nedēļu vairākus gadus uztur Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tā piedāvā pasākumus, iesaistās finansēšanā. Šādu piedāvājumu, iesniedzot savu līdzdalības plānu, šogad sagatavojušas Latvijas 47 paš­valdības, galvenokārt pilsētas.

Karjeras nedēļas notikumos skolēni var satikties ar vienaudžiem no vairākām pilsētām un novadiem. Cēsīs rīkotajā vecāko klašu audzēkņu sarunā ar dažādu jomu profesionāļiem ieradās arī jaunieši no Mazsalacas, Gulbenes un Smiltenes. Kopā ar cēsniekiem viņi satika žurnālu izdevniecības “Santa” līdzīpašnieci Santu Anču un Vidzemes koncert­zāles programmu direktori Inesi Zagorsku. Cēsīs strādājošās augsta līmeņa profesionāles jauniešiem stāstīja personiskos stāstus par profesijas izvēli, lēmumiem, kas tikuši pieņemti, lai pārvarētu grūtības.

Jauniešus interesēja, vai kādā brīdī jāpiedzīvo arī zaudējumi, kaut izraudzīta īstā profesija. Žurnālu izdevēja S.Anča apliecināja, ka arī uzņēmumā, kuru pats esi izveidojis, grūtības būs, pieņemot lēmumus, risinot arvien jaunas situācijas. “Tas pieder pie darba ikdienas, bet man vajag un sev pierādu!” sevis motivēšanu dar­bam raksturoja S.Anča, kura pēc augstskolas dibinājusi uzņēmumu, pati veidojusi žilbinošu karjeru.

Kultūras notikumu producente I.Zagorska atzina, ka reizēm darbs notiek augstā stresa līmenī, pastāstīja piemēru un teikto noslēdza ar atziņu, ka augstu mērķu sasniegšana sniedz arī lielu gandarījumu. “Nekad neatsakieties no izaicinājumiem, kas nāks jums priekšā!” vecāko klašu skolēnus no Vidzemes skolām iedrošināja I.Zagorska.

Jauniešus interesēja, kā atrast darbu, kas ne tikai patiktu, bet arī nestu peļņu. Uzņēmēja S.Anča uzsvēra, lai pirmajā algā negaida tūkstoš eiro mēnesī. Kā piemēru viņa minēja dēlam doto padomu pēc augstskolas pieteikties darbā un pirmos trīs mēnešus uzņēmējam neprasīt algu, taču strādāt tā, lai sevi pierādītu un pats pārliecinātos par spējām. S.Anča piebilda, ka dēls padomu pieņēmis, darbā ticis novērtēts drīz un tagad strādā, un pelna tā, kā cerējis. “Jūs, šodienas jaunieši, baidāties no grūtībām!” tieši pasacīja Santa Anča un raksturoja gados jaunos darba ņēmējus: “Tiklīdz rodas pirmās grūtības, tūlīt pametat darbu.” Kā piemēru uzņēmēja nosauca savu uzņēmumu “Villa Santa” Cēsīs, kurā viesmīļa darbā noturas reti kurš jaunietis.

Cēsu novada skolās Karjeras nedēļā pedagogi klasēs vadīja interaktīvas mācību stundas, rosinot pusaudžu un jauniešu domas par savu nākotnes profesiju. Vai jaunietis ir pietiekami uzņēmīgs, kā prot strādāt komandā, par to 8. – 10. klašu skolēni bija aicināti pārliecināties, iesaistoties komandu orientēšanās spēlē, kas notika vecpilsētā. Komandas dalībniekiem, saņemot uzdevumu, bija jāpieņem kopīgi lēmumi, jāieklausās līderī, jāmācās sadarboties uzdevumu izpildē ierobežotā laikā. Skolēniem no Rāmuļu, Līvu un Cēsu pamatskolām notika arī nodarbības, tajā skaitā iespēja piedzīvot darba interviju, nonākot personāla speciālista priekšā kā darba ņēmējam. Ve­cāko klašu audzēkņiem praktiskās nodarbības vairāk bija saistītas ar sevis pieteikšanu darbā, bet pamatskolas klašu skolēniem tika dota iespēja apmeklēt darbavietas, lai iepazītu dažādas jomas un satiktu profesionāļus.