Ziņas

Sabiedrība

Rajons kļūst tukšāks

Kā liecina iedzīvotāju reģistra dati – šī gada 1.janvārī Cēsu rajonā dzīvoja 57309 iedzīvotāji, par 409 mazāk nekā 2005.gada 1.februārī. Iedzīvotāju skaits sarucis lielākajā daļā pašvaldību, vien dažās tas pieaudzis. Lūk, statistikas dati: 1.janvārī Cēsīs reģistrēts 18491 iedzīvotājs (- 78, salīdzinot ar 1.02.2005.). Situācija rajona pagastos: Amatas novads – 3520 (+ 45), Drustu pagasts – 1090 (- 12), Dzērbenes pagasts – 1054 (- 22), Inešu pagasts – 793 (- 6), Jaunpiebalgas pagasts – 2304 (-42), Kaives pagasts – 447 (- 10), Liepas pagasts – 3289 (- 17), Līgatnes pilsēta – 1340 (- 27), Līgatnes pagasts – 2881 (- 35), Mārsnēnu pagasts – 892 (+11), Nītaures pagasts – 1017 (- 10), Priekuļu pagasts – 4872 (- 28), Raiskuma pagasts – 1745 (- 13), Raunas pagasts – 3204 (- 44), Skujenes pagasts – 994 (+ 5), Stalbes pagasts – 1338 (- 3), Straupes pagasts – 1511 (+ 2), Taurenes pagasts – 983 (- 11), Vaives pagasts – 1612 (+ 17), Vecpiebalgas pagasts – 1642 (- 17), Veselavas pagasts – 712 (- 10), Zaubes pagasts – 1058 (- 7), Zosēnu pagasts – 520 (- 7).