Ziņas

Sabiedrība

Radošais gars izvelk no mājas

Darbosies jaunās telpās. "Straupes dzirkstelītes" PlācīFoto: no albuma

Straupes kultūras namā ar plašu rokdarbu izstādi, atskatu uz padarīto un kluba telpu izrādīšanu sieviešu biedrība “Straupes dzirkstelītes” svinēja desmit gadu jubileju.

“Apbrīnojami, ka sievietes ko tādu var. Gleznošana ir apbrīnojama,” vērojot izstādi, sacīja

Stalbes pensionāru biedrības “Dzīvotprieks” vadītāja Grieta Grosberga, bet Ilze Krivašonoka no Rozulas pauda gandarījumu

par redzētajiem skaistajiem darbiem. “Tā ir liela uzdrīkstēšanās – sākt gleznot, ķerties klāt tam, ko agrāk neesi darījis. Un desmit gadus visu laiku iets tikai uz priekšu,” domās dalījās rozuliete.

Sieviešu resursu centrs “Prieks” vadītāja Biruta Mežale pakavējās atmiņās sieviešu vasaras nometnē Straupē, kur “Straupes dzirkstelītes” uzņēmās būt par saimniecēm. “Mājai ir četri stūri, trīs no tiem tura sievietes, vienu vīrietis, bet bieži vien arī tas ceturtais ir uz viņas pleciem. Kaut vairāk būtu tādu klubu, kas dod sievietēm iespējas atklāt, pilnveidot sevi,” sacīja Biruta Mežale.

Pirms desmit gadiem, kad daudzos pagastos dibināja sieviešu klubus, arī straupiete Lūcija Melngalve rosināja toreizējo kultūras nama

vadītāju Ināru Baltgalvi, ka sievietēm jānāk kopā. Pirmajā reizē atnāca Lūcija Melngalve, Iveta Āboliņa, Ilona Čerņavska, Ināra Baltgalve un Antra Mārtiņjēkaba. Sievas sāka apgūt floristiku, rotāja kultūras namu dažādiem pasākumiem, tad pievērsās zīda apgleznošanai, sveču liešanai, filcēšanai, frivolē, dekupāžai, arī gleznošanai, pērļošanai, adīšanai, ādas pārstrādei, aušanai. Protams, bijušas lekcijas par dārza kopšanu, veselīgu pārtiku, dzīvesveidu.

“Vai desmit gadi ir daudz? Lai kopā sadzīvotu, daudz. Mēs aizvien nākam kopā, smaidām, tas nozīmē, ka varam cita citu bagātināt. Ik pa laikam

likās, ka nu jau pietiek, ko tad vēl, bet tās idejas rodas un atkal gribas turpināt. Apbrīnojami, ka pa šiem gadiem, lai arī bijušas rīvēšanās, kur nu bez tām, mums kopā ir interesanti, noder citu uzmundrinājums, padoms,” domās dalījās biedrības vadītāja Antra Mārtiņjēkaba un atzina, ka savulaik sieviešu klubiņš daudzas izvilcis no mājas.

Par visu, kas paveikts, ir gandarījums, bet jo īpaši par pašu uzdrīkstēšanos dibināt biedrību. “Bija grūti dāmas pārliecināt, ka klubs oficiāli jāreģistrē, ka tad varēs piesaistīt finansējumu, būs lielākas iespējas,” atceras Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Kalniņš, bet biedrības vadītāja atzina, ka ES projekta īstenošana biedrībai bijis pamatīgs pieturpunkts, tas nebija viegli, bet ar daudzu atbalstu īstenots.

Projekta “Radošo prasmju skola” ietvaros iegādāta datortehnika, šujmašīna, divi overloki un elektriskā plīts. Izremontētas arī divas pašvaldībai piederošas telpas, kuras

par simbolisku īres maksu nodotas biedrībai apsaimniekošanā. Novada pašvaldības līdzfinansēja projektu desmit procentu apmērā. Nesen Medņu ģimene “Straupes dzirkstelītēm” uzdāvināja stelles. “Esam gājušas kursos, mācījušās, tagad katra savas prasmes nododam tālāk,” pastāstīja Antra Mārtiņjēkaba un atklāja, ka šoziem sievas mācīsies adīt ar mūsdienīgu adāmmašīnu, aust, protams, gleznos. “To, ko iemācāmies nodarbībās, rādām izstādēs. Tā katrai iespēja plašāku sabiedrību ne tikai iepriecināt, bet arī piedāvāt savus darbus. Dažādi rokdarbi pamazām vien tiek novērtēti, un tā lauku sievietēm ir iespēja gan radoši izpausties, gan arī kaut ko nopelnīt. Vai to, ko iemācies, attīsti tālāk, vai piedalies tirdziņos, tas jau ir katras pašas ziņā. Biedrība rosina darboties, uzdrīkstēties,” stāstīja biedrības vadītāja un uzsvēra, ka biedrības durvis ir atvērtas ikvienam, tikai jānāk, jāmācās, jāstrādā. “Straupes dzirkstelīti” par savu sauc gandrīz 20 dažādu paaudžu sievietes. Katra nodarbībās atrod ko interesantu. Patlaban biedrības aktīvāko dāmu vidū vecākā ir Dagnija Bokvalde, kurai

jau

80, jaunākā – trīsdesmitgadniece Ilze Veinberga.

“Grūti noticēt, ka laukos tik daudzām sievietēm ir tik daudz talantu, un, kopā esot, tie atplaukst. Beidzot mūsu pusē ir laiks, kad mājās ietilpīgākos

darbus paveic vīrieši, lai sievas varētu nodarboties ar skaistām lietām. To var darīt tikai tad, ja kaut kam atņem laiku, vai

varbūt straupietes visu iemācījušās padarīt ātrāk. Katra, kura darbojas biedrībā, pilnveido sevi un

dod labumu citiem,” sacīja Imants Kalniņš.

Sarmīte Feldmane